Astronomija
Būrelio vadovas Kab. Antr. Ketv.
Aurelija Visockienė 905  15.00–16.30  15.00 - 16.30
Aurelija Visockienė 905  16.30-18.00  16.30-18.00


Registruotis į būrelį.