Chemija
Būrelio vadovas Kab. Pirm. Treč.
Tadas Neniškis 503  17.30–19.00  17.30–19.00