Kūrybinės dirbtuvės „Aš pats“
Būrelio vadovas Kab. Pirm. Treč.
Sondra Jonceva 905  14.00–15.30  14.00–15.30


Registruotis į būrelį.