Lt | En
  
     
   

2018 metai

Lietuvos mokinių informatikos olimpiada

Olimpiados koordinatorė metodininkė Liliana Rukienė

Tel.: (8 5) 277 6301, 867610770 
El. p.  liliana@olimpiados.lt


Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankinė dalis prasidės 2018 m. sausio 26 d. 10 val. Olimpiados trukmė – 5 valandos. Darbas baigiamas 15 val. Mokinių darbai turi būti pateikiami internetu, naudojant Varžybų sistemą. Tikslesnė informacija bus pateikiama Lietuvos mokinių informatikos olimpiados svetainėje www.lmio.lt.

Mokiniai, nepatekę į finalą įprastine tvarka, turi galimybę dalyvauti Dr. Juozo Kazicko kompiuterininkų forumo programavimo konkurse (http://forumas.ktu.lt). Du geriausiai konkurse pasirodę dalyviai bus pakviesti į respublikinio etapo baigiamąją dalį.

 


2017 metai

Lapkričio 14 d., nuo 10 val. iki 14 val. daugelyje mokyklų vyks Lietuvos mokinių informatikos olimpiados mokyklos etapas. Šalies olimpiados vertinimo komisija, kaip ir anksčiau, pasiūlys uždavinius. Mokyklos etapui rekomenduojami uždaviniai vyresniųjų bei jaunesniųjų grupėms bei kita su šiuo etapu susijusi medžiaga (bendri nurodymai dėl mokyklos etapo organizavimo, metodiniai nurodymai rekomenduojamiems uždaviniams, jų sprendimai ir testai) pateikiama svetainėje www.lmio.lt. Dėl prisijungimo prie svetainės duomenų kreipkitės į  savo rajono (miesto) informatikos olimpiadą kuruojantį specialistą.
Mokyklos etapo organizavimo ir vertinimo komisija gali pati parinkti uždavinius, programavimo kalbas bei vertinimo kriterijus. Rekomenduojama olimpiados trukmė – 4 valandos. Jei komisija pasirinks kitus uždavinius, pirmąjį etapą galima organizuoti patogiu laiku lapkričio mėnesį. 
Mokinių darbus tikrina ir vertina mokyklos vertinimo komisija. Atrinkimo į rajono (miesto) etapą kriterijus nustato savivaldybės švietimo skyriaus paskirta olimpiados rajono (miesto) etapo organizavimo komisija. Ši komisija pristato rajono (miesto) švietimo įstaigai, organizuojančiai dalykines olimpiadas, ataskaitą, kurioje nurodo, kiek mokinių dalyvavo olimpiadoje (pasiskirstymą pagal klases), bei į rajono (miesto) etapą siūlomų mokinių sąrašą. Ataskaitos formą nustato savivaldybės švietimo įstaiga, organizuojanti dalykines olimpiadas. Iškilus klausimams rašyti adresais informatikos.olimpiada@gmail.com ir liliana@olimpiados.lt.

Programa
Sąlygos


Kovo 31–balandžio 3 dienomis Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje vykusioje 28-ojoje Lietuvos mokinių informatikos olimpiadoje pirmąsias vietas pelnė Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos aštuntokas Linas Nikiperavičius (mokytoja Laima Gaižutienė), Kauno technologijos universiteto gimnazijos devintokas Rokas Urbonas ir vienuoliktos klasės mokinė Neringa Levinskaitė (abiejų mokytoja Kristina Serapinaitė), Vilniaus licėjaus dešimtokas Martynas Sinkievič (mokytojas Bronius Skūpas) ir Kauno Jono Jablonskio gimnazijos abiturientas Darius Kurtinaitis (mokytoja Giedrė Genutė).


28-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada vyks k
ovo 31–balandžio 3 dienomis Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje (Augustijonų g. 8/10). Joje dalyvaus 50 geriausių Lietuvos jaunųjų programuotojų. Į šią olimpiadą dauguma 7–12 klasių mokinių (48 mokiniai) pateko po trijų prieš tai vykusių atrankinių olimpiados etapų, du mokiniai į olimpiadą buvo deleguoti iš baigiamojo dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumo. 


Dėl Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankinės dalies