Lt | En
  
     
   

2017 metai

LIETUVOS MOKINIŲ JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSAS

Atsakinga metodininkė Jurgita Stulginskienė  

KVIETIMAS Į 49 – ĄJĮ LIETUVOS MOKINIŲ JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO ŠALIES ETAPĄ PALANGOJE
 
Informuojame Jus, kad 49 - ojo  Lietuvos mokinių jaunųjų filologų  konkurso šalies etapas šiemet organizuojamas balandžio 12–14 d. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje (Ganyklų g. 2, Palanga).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija apmoka mokinių nakvynės ir maitinimo išlaidas. Mokinių kelionės ir mokytojų kelionės bei komandiruotės išlaidas dengia savivaldybės švietimo padalinys, mokykla.

Mokiniai ir mokytojai bus apgyvendinti viešbučiuose „Tauras“, „Info hotel“ ir „Mūza“. Nakvynės kaina 15 eu, taip pat reikėtų susimokėti 1 eu miesto mokestį. Daugiau apie nakvynę sužinosite atvykę į konkursą. Jeigu kyla klausimų dėl nakvynės, prašyčiau skambinti Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos direktorei Laimutei Benetienei tel.: (8-460) 48984.

Lydintis mokytojas atsako už mokinių saugumą konkurso metu.

Maloniai prašome užpildyti šią registracijos formą (registruojasi tik kviečiamieji mokiniai ir juos lydintys mokytojai):

Formą galite pildyti iki kovo 24 d. 10 val. Vėliau registracija bus uždaroma. Nuo rajono/miesto kviečiami atvykti  1–2 lydintys mokytojai

Atvykusių dalyvių registracija vyks Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje nuo  13.00 iki 15.00 val. Konkurso dienotvarkė bus skelbiama nuo kovo 28 d.  Atkreipiame dėmesį, kad darbas sekcijose vyks visas tris konkurso dienas.

Dėl kviečiamųjų sąrašuose esančių netikslumų galima teirautis Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro direktorės Aldonos Augustaitienės (85) 2398560, el. paštu: a.augustaitiene@lnb.lt

Jei turite klausimų dėl kitų organizacinių dalykų, maloniai prašome kreiptis į Jurgitą Stulginskienę (8  5)  277  6301, el. p. jurgita@olimpados.lt

Kviečiamųjų sąrašai:
Sąlygos