Lt | En
  
     
   
Mokyklos programa

Mokyklos vadovas Rolandas Užubalis, 
el. paštas rolandas.uzubalis@lmnsc.lt,  tel. (8 5) 215 4319 

Kovo 23 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre vyko neakivaizdinės jaunųjų žygeivių mokyklos „Kelionių tradicijos“ I sesija. 

Dalyviai iš įvairių Lietuvos mokymo įstaigų klausėsi paskaitų apie gamtos reikšmę ir šiuolaikinio žmogaus santykį su ja, stebėjo vaizdo ir fotomedžiagą, dalyvavo keliautojų inventoriaus praktinio panaudojimo užsiėmimuose. Didelio susidomėjimo sulaukė ekskursija į zoologijos ir herbariumo ekspozicijas. Už dėmesį ir rūpestį nuoširdžiai dėkojame Gyvybės mokslų centro darbuotojams.

Iki susitikimų pavasario ir vasaros žygiuose bei stovyklose!


Registracijos anketa  (dalyviai registruojami iki kovo 18 d.)

Kvietimo raštas

6–11 klasių mokinius, besidominčius turizmu, žygeivyste, gamtos ir kultūros paveldu, kviečiame mokytis neakivaizdinėje jaunųjų žygeivių mokykloje „Kelionių tradicijos“. 

Mokykloje mokiniai susipažins su žygeivystės tradicijomis, principais, išgyvenimo gamtos sąlygomis samprata, savo krašto gamtos ir kultūros paveldu. Savo patirtimi dalinsis aukštos kvalifikacijos specialistai. Bendrausime su žymiais keliautojais, miškininkais, kariškiais, gyvosios istorijos rekonstruktoriais. 

Mokymąsį sudaro 2 dalys:
teorinių-praktinių paskaitų ciklas (1–2 dienos),
vasaros stovykla (nuo 7 iki 10 dienų). 

Pirmoji sesija vyks kovo 17 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro III rūmuose, (Džiaugsmo g. 44, Vilnius).
Antroji – (vasaros stovykla) liepos 1–8 d.

Mokykla nemokama.
Sėkmingai baigusiems mokyklą bus išduoti pažymėjimai.

Asmens priėmimas įforminamas mokymo sutartimi.
Su jaunesniais nei 16 metų asmenimis sutartis sudaroma esant jų tėvų (rūpintojų) sutikimui.

Mokyklos nariai papildomai informuojami, kviečiami į kitus LMNŠC turizmo renginius.

Mokyklos vadovas Rolandas Užubalis,
el. paštas rolandas.uzubalis@lmnsc.lt,  tel. (8 5) 215 4319