Lt | En
  
 
Mokyklos vadovas Rolandas Užubalis, 
el. paštas rolandas.uzubalis@lmnsc.lt,  tel. (8 5) 215 4319 

Balandžio 24 d. numatyta sesija nevyks.

Mokyklos programa


Registracijos anketa  


4–11 klasių mokinius, besidominčius turizmu, žygeivyste, gamtos ir kultūros paveldu, kviečiame mokytis neakivaizdinėje jaunųjų žygeivių mokykloje „Kelionių tradicijos“. 

Mokykloje mokiniai susipažins su žygeivystės tradicijomis, principais, išgyvenimo gamtos sąlygomis samprata, savo krašto gamtos ir kultūros paveldu. Savo patirtimi dalinsis aukštos kvalifikacijos specialistai. Bendrausime su žymiais keliautojais, miškininkais, kariškiais, gyvosios istorijos rekonstruktoriais. 

Mokyklos mokymo(-si) programoje numatyta tarpusavyje glaudžiai susietų teorinių paskaitų bei užsiėmimų dalis (1 dienos, iki 12 val.) ir praktinė veikla – aktyvi (3-4 dienų, iki 36 val.) bei stovyklinė (1–7 dienų, iki 84 val.).

Mokykla nemokama.
Sėkmingai baigusiems mokyklą bus išduoti pažymėjimai.

Asmens priėmimas įforminamas mokymo sutartimi.
Su jaunesniais nei 16 metų asmenimis sutartis sudaroma esant jų tėvų (rūpintojų) sutikimui.

Mokyklos nariai papildomai informuojami, kviečiami į kitus LMNŠC turizmo renginius.