Lt | En
  
 
2018 m.
Lietuvos herbų ir herbinių ženklų meninio interpretavimo konkursas „Lietuva mūsų ženkluose“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje paroda eksponuojama spalio 1–31 d.


Geriausių darbų paroda  Valdovų rūmų muziejuje rugsėjo 4–30 d.

Rugsėjo 14 d. Valdovų rūmų muziejuje vyko nacionalinio mokinių meninio Lietuvos herbų ir herbinių ženklų interpretavimo konkurso „Lietuva mūsų ženkluose“ laimėtojų apdovanojimo šventė, parodos pristatymas.

Valdovų rūmų muziejaus Ekskursijų ir edukacijos skyriaus vedėja Lirija Steponavičienė susirinkusiuosius pasveikino šiltais ir įkvepiančiais žodžiais, o Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Senosios muzikos ansamblio „LIRUM“ atlikėjos (vadovė Auksė Stankevičienė) – muzikos kalba.
Po konkurso nugalėtojų apdovanojimo ceremonijos Valdovų rūmų muziejus visus pakvietė vykti į ekskursijas – apžiūrėti parodas „SAKSONIJOS KURFIURSTAI – LIETUVOS DIDIEJI KUNIGAIKŠČIAI: DVARO KULTŪRA IR MENAS VALDANT AUGUSTUI II IR AUGUSTUI III“  ir „FLORENCIJA RENESANSO IR BAROKO LAIKAIS“.

Konkursą organizavo: 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Valdovų rūmų muziejus ir Dailės mokytojų asociacija.

Konkursą rėmė Dailininkų sąjungos leidykla „ARTSERIA“, UAB ateljė „ESKIZAS“.

Nuotraukų galerija

2018 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – LMNŠC) kartu su Valdovų rūmų muziejumi ir Dailės mokytojų asociacija organizuotas mokinių dailės kūrinių konkursas „Lietuva mūsų ženkluose“ yra aiškias vertybines ir pilietines pozicijas turintis renginys. Tai tęstinio kultūros paveldo pažinimo ir meninio ugdymo projekto „Mus moko patirtis ir praeitis“ dalis. Šiame projekte dalyvaujantys mokiniai kartu su juos rengiančiais mokytojais yra nuolat skatinami domėtis savo krašto istorinėmis tradicijomis ir Lietuvos kultūros paveldu.

Lyginant su kitu šio projekto renginiu – 2017 m. LMNŠC organizuotu mokinių piešinių konkursu, skirtu Reformacijos 500-ųjų metų jubiliejui paminėti – reiktų konstatuoti, jog šįkart konkurso dalyvių aktyvumas buvo gerokai mažesnis. Viena galimų priežasčių – mokytojų atsakomybės ir istorinių žinių klausimas, meniškai interpretuojant gana sudėtingą Lietuvos herbų ir herbinių ženklų temą.

Tęsdamas pradėtų kultūros paveldo pažinimo ir meninio ugdymo projektų „Mus moko patirtis ir praeitis“ veiklą, LMNŠC kaskart įtraukia naujus partnerius. Viena vertus, taip plėtojamas skirtingų institucijų (mokyklų, muziejų, asociacijų) bendradarbiavimas, kita vertus, atrandamos įvairios aktyvią mokinių kūrybinę veiklą puoselėjančios formos.

Neabejotinai reikšminga tokių mokiniams ir jų mokytojams skirtų dailės renginių dalis yra konkurso parodos ir apdovanojimai, t. y. vertinimo komisijos suformuota 56 darbų kolekcija ir 15 laureatų (po 5 kiekvienai amžiaus grupei) skirti diplomai bei padėkos raštai. Šie simboliniai paskatinimo eiti kūrybos keliu ženklai, manau, tiesiogiai stiprina mokinių pasitikėjimą savo kūrybinėmis jėgomis, apskritai tikėjimą meno galia.

Kita vertus, mažesnis konkurso dalyvių skaičius dar nereiškia prastesnės kūrinių kokybės. Iš tikrųjų džiugina visose trijose – 7–10 metų, 11–14 metų ir 15–18 metų – mokinių amžiaus grupėse pristatytų darbų įvairovė tiek temos interpretavimo, tiek techninio įgyvendinimo požiūriu. Vadovaudamasi konkursų nuostatomis LMNŠC pakviesta vertinimo komisija, kuriai vadovavo ilgametę konkursų vertinimo patirtį turinti VDA grafikos katedros vedėja, VDA Senato pirmininkė doc. Marija Marcelionytė-Paliukė, profesionaliai atrinko konkurso laureatų ir parodos dalyvių darbus. Juose išryškėjo atskiroms amžiaus grupėms būdingi kūrybos bruožai, pradedant jauniausių kūrėjų eksperimentavimo drąsa, kūrybos laisve ir baigiant vyriausiųjų polinkiu daiktiškai formai, tiksliam piešiniui, dėmesiui detalei.

Rita Mikučionytė, dailėtyrininkė,
Vilniaus J. Vienožinskio ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos
dailės istorijos mokytoja ekspertė 

Darbai
Protokolas
Dalyvių sąrašas

Konkurso sąlygos
Temos paaiškinimas >>>


Konkurso koordinatorė Audronė Urbelionienė, LMNŠC Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė, tel.: (85) 27 667 48, 8 656 38 112, el. paštas audrone.urbelioniene@lmnsc.lt