Lt | En
  
     
   
Lietuvos herbų ir herbinių ženklų meninio interpretavimo konkursas „Lietuva mūsų ženkluose“

Konkurso sąlygos

 Temos paaiškinimas >>>

Dalyvių registracija

Konkurso koordinatorė Audronė Urbelionienė, LMNŠC Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė,
tel.: (85) 27 667 48, 8 656 38 112, el. paštas audrone.urbelioniene@lmnsc.lt