Lt | En
  
 

2019 metai

Rezultatai:2018 metai

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams šalies etapas vyko 2018 m. kovo 9–10 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje. 

2017 metai

(Paskelbta: 2017-03-20) Finalinis etapas vyko kovo 16–18 d. Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje
Rajono, miesto etapas

Rajono, miesto etapui rekomenduojamos užduotys bus atsiųstos Švietimo padalinio atsakingam specialistui elektroniniu paštu 2017 m. sausio 23 d. 13 val. Užduočių atsakymai bus pateikti tuo pačiu elektroniniu paštu olimpiados vykdymo dieną, t.y. sausio 25 d. 13 val. Primename, kad užduotys atliekamos dviejose grupėse (9–10 ir 11–12 klasių), todėl bus atsiųsti du užduočių komplektai. 
Rajono, miesto etapas turi vykti sausio 25 d. nuo 10 val. (esant būtinybei, valanda gali būti keičiama). Siūloma olimpiados trukmė – 4 valandos. 

2016 metai
Kovo 3–4 dienomis Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje įvyko Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams.
Dėkojame visiems organizatoriams, rėmėjams, dalyviams, mokytojams. Sveikiname visus dalyvius, lauksime Jūsų kitais metais.

Respublikos turas

Lietuvos mokyklų mokinių grupė
Užsienio lietuviškų mokyklų mokinių grupė

2015 metai

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajono/ miesto užduotys:

2015 m. kovo 13–14 d. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados dalyviai kviečiami į Druskininkų „Ryto“ gimnaziją (Klonio g. 2, Druskininkai, tel. 8-313-45462).

Dalyvių registracija vyks kovo 13 d. nuo 09.00 iki 10.30 val. Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje.
Tiksli registracijos vieta bus nurodyta olimpiados dienotvarkėje, kuri bus paskelbta nuo kovo 6 d.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Teklę Songuliją (tel. 85 2776301, mob. tel. 867137028, el. paštas tekle@olimpiados.lt).

Olimpiados dalyvių (mokinių) maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, mokinių kelionės ir mokytojo komandiruotės išlaidas – savivaldybės padalinys ar mokykla. Mokiniai ir mokytojai nakvos viešbučiuose „Dainava“ (Maironio g. 22, Druskininkai) ir „Parko Vila“ (K. Dineikos 12, Druskininkai). Nakvynės vieta rezervuota visiems užsiregistravusiems mokiniams ir mokytojams. Dėl papildomos mokytojų ar vairuotojų nakvynės kreipkitės į Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorę Marijoną Kriščiūnaitę (tel. 868690933, el. paštas marytekri@gmail.com)
Atvyksiančių iš vakaro nakvynės išlaidos nėra apmokamos.
Mokytojų nakvynės kaina 15-20 eur. .

Remiantis Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. R1-184, rajono, miesto etapą organizuoja rajonų, miestų savivaldybių švietimo padalinių patvirtintas olimpiados organizavimo komitetas, kuris nustato olimpiados vietą, dalyvių skaičių, sudaro vertinimo komisiją.

Rajono, miesto etapui rekomenduojamos užduotys bus atsiųstos Švietimo padalinio atsakingam specialistui elektroniniu paštu 2015 m. sausio 23 d. 13 val. Užduočių atsakymai bus pateikti tuo pačiu elektroniniu paštu olimpiados vykdymo dieną, t.y. sausio 27 d. 13 val. Primename, kad užduotys atliekamos dviejose grupėse (9–10 ir 11–12 klasių), todėl bus atsiųsti du užduočių komplektai. 

Rekomenduojamų užduočių nėra privaloma naudoti. Rajono, miesto olimpiados organizavimo ir vertinimo komisija gali pati sukurti užduotis bei nustatyti vertinimo kriterijus. Jei bus naudojamos rekomenduojamos užduotys, rajono, miesto etapas turi vykti sausio 27 d. nuo 10 val. (esant būtinybei, valanda gali būti keičiama). Siūloma olimpiados trukmė – 4 valandos. 

Jei sukursite kitas užduotis, šį etapą galėsite organizuoti Jums patogiu laiku vasario mėnesį.  Rajono, miesto etape dalyvauja mokyklų pasiūlyti mokyklos etapo laimėtojai. Mokinių darbus tikrina ir vertina rajono, miesto etapo vertinimo komisija. 

Į respublikinį Olimpiados etapą atrenkama du rajono, miesto olimpiados pirmosios vietos laimėtojai (po vieną iš kiekvienos grupės), išskyrus 5 didžiuosius miestus, iš kurių kviečiamas toks mokinių skaičius:

Vilniaus m. – 8 mokiniai;                                                                            
Kauno m. – 6 mokiniai;
Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių m. – 4 mokiniai.

Į respublikinį etapą siunčiamų mokinių anketos turi būti užpildytos iki 2015 m. vasario 6 d. Kiekvienas mokinys registruojamas atskirai.

2014 metai

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams šalies etapas vyko Radviliškio Vaižganto gimnazijoje.

Simboliška, kad Juozo Tumo-Vaižganto jubiliejaus metais – rugsėjį klasikui sukaks 145-eri – lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada vyko Radviliškio Vaižganto gimnazijoje. Deimančiukų ieškotojo vardu pavadintoje gimnazijoje kovo 28–29 dienomis susirinko 127 Lietuvos ir 23 užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai.

Lietuvos mokiniai šalies etape atliko originalias Vilniaus universiteto dėstytojų parengtas užduotis, rašė esė nurodyta tema. Užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai atliko kitokias – kalbos vartojimo, rašymo, kalbėjimo ir meninio skaitymo užduotis. Dalyvių darbus tikrino kompetentinga komisija: Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetų, Lietuvių kalbos bei Literatūros ir tautosakos institutų mokslo darbuotojai, lietuvių kalbos mokytojai.

Dvi dienas trukusioje olimpiadoje dalyvių laukė ne tik užduotys, bet ir įvairūs renginiai.  Olimpiados atidarymui Vaižganto gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojų J. Plukienės ir I. Dovidaitienės, paruošė kompoziciją ,,Vyžlaukio kronikos“.

Mokiniams atliekant pirmąsias užduotis, jų mokytojai buvo pakviesti į modernią rajono savivaldybės Viešąją biblioteką, kur  susipažino su Radviliškio kraštu. Kol mokiniai rašė esė, mokytojai dalyvavo seminare. Pirmosios dienos programa baigėsi vakarone su Radviliškio kultūros centro folkloriniu ansambliu ,,Aidija“. Mokiniai šoko ir dainavo. 

Kovo 29-ąją olimpiados dalyviai žiūrėjo Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo“ teatro poezijos spektaklį „Žiemos rūpesčiai“, pastatytą pagal K. Donelaičio poemą ,,Metai“, aptarė olimpiados rezultatus, geriausieji pasidžiaugė apdovanojimais.

Pirmosios vietos laimėtojai apdovanoti planšetiniais kompiuteriais, antrosios vietos laimėtojams buvo įteikti muzikiniai grotuvai, o trečiosios vietos laimėtojams atiteko elektroninės skaityklės.

Puoselėjančių gimtąją kalbą ir besidominčių literatūra jaunuolių būriu tikrai pasidžiaugtų J. Tumas-Vaižgantas ir, galbūt, kaip ,,Pragiedruliuose“  ištartų: ,,Kiek aš visame tame matau aukštos kultūros! Ne tos, kuri skaisčiai blizga; tik tos, kuri stengia tokių švelnių jausmų žmones padaryti.“

Dėkojame organizatoriams, rėmėjams, mokiniams ir jų mokytojams. 
Nida Urbonavičienė, Radviliškio Vaižganto gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė  Skelbiame olimpiados protokolus:
Taip pat kviečiame pasižiūrėti savo surinktų balų skaičių:
Susijusios naujienos:

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Radviliškyje !!! Šiemet Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados dalyviai maloniai kviečiami 2014 m. kovo 28-29 d. į Radviliškio Vaižganto gimnaziją (Vaižganto g. 29, Radviliškis, tel. 8 422 52560)
(Paskelbta: 2014-03-20)

2013 metai

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams Kovo 16 d. Druskininkuose baigėsi puikioji Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams. 
Skelbiame olimpiados protokolus: Taip pat kviečiame pasižiūrėti savo surinktų balų skaičių. 
Užduotys: 

2012 metai

Respublikinės Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos mokyklų mokiniams

2011 metai

Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams

Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams sąlygos
(paskelbta 2011-10-05)

Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams protokolai
(paskelbta 2011-03-29)

 Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams užduotys

(paskelbta 2011-03-29)

Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams rezultatai
(paskelbta 2011-03-28)

Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams Skaityti toliau >>

Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados programa(papildyta 2011-03-21)

LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADOS LIETUVOS IR UŽSIENIO LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS PROGRAMA.

Informacija dėl Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams

Dėl Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams rajono (miesto) etapo

LIETUVOS MOKINIŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADOS PROGRAMA 

Sveikiname 1-osios Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados laimėtojus ir jų mokytojus.

Ministras G.Steponavičius pasveikino 1-osios respublikinės lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados dalyvius

Laimėtojų, kurie nedalyvavo apdovanojimuose, maloniai prašytume kreiptis į Jurgitą Mačiokaitytę dėl diplomų ir medalių atsiėmimo (jurgita.maciokaityte@lmitkc.lt arba 852776301).

 Olimpiados protokolas.

1-osios lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados užduotys

Kūrybinis rašymas 9-10 klasė

Kūrybinis rašymas 11-12 klasė

Užduotys 9-10 klasė

Užduotys 11-12 klasė

Abiturientų, kurie kovo 25 dieną laiko Kompiuterinio raštingumo įskaitą, (mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. ISAK–2376, naujoje redakcijoje nėra numatytas pakartotinis įskaitos laikymas), dėmesiui.

Kovo 24 dieną - olimpiados užduočių atlikimas

Kovo 25 dieną - laimėtojų apdovanojimai

1 – osios Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados respublikinio etapo programa.

Su dvyliktokais (laimėtojais), kurie negalės dalyvauti apdovanojimuose, susisieksime vėliau ir susitarsime dėl apdovanojimų perdavimo.

Informacija 1 – osios lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados respublikinio etapo dalyviams

(9-10 ir 11-12 klasių mokiniams)

Renginio grafikas

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADOS 2010SĄLYGOS

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS OLIMPIADA 2010

Maloniai kviečiame mokinius aktyviai dalyvauti pirmą kartą rengiamoje Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (toliau – Olimpiada), kuri vyks 2010 m. kovo 24 – 25 d. Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinėje mokykloje. Olimpiada 9-12 klasių mokiniams organizuojama trimis etapais: mokyklų, rajonų (miestų) ir respublikos. Prašytume Jūsų savivaldybės lituanistų, kuriems rūpi tautinės tapatybės puoselėjimas bei gabių filologijai vaikų tobulėjimas, sukurti šios olimpiados rajoninio etapo užduotis, nes rajoninio etapo užduotys nebus siunčiamos centralizuotai.

Rajoninį etapą rekomenduojame surengti iki 2010 m. sausio 20 d. Atrinktų į respublikinį etapą dalyvių sąrašus (forma pridedama) prašytume atsiųsti iki 2010 m. sausio 29 d. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro neformaliojo ugdymo organizatorei Jurgitai Mačiokaitytei el. paštu jurgita.maciokaityte@lmitkc.lt.   Į Olimpiadą kviečiamas Sąlygose nurodytas mokinių skaičius.

(JIS NEPRIKLAUSO NUO TO, KELIOSE AMŽIAUS GRUPĖSE ATLIEKAMOS UŽDUOTYS). 

IŠIMTIS

Jeigu tikrai sunku apsispręsti, iš kurios amžiaus grupės (9-10;11-12 klasių) siųsti mokinį į Olimpiadą  (jeigu iš abiejų grupių mokiniai yra tikrai gabūs ir nesinorėtų nei vieno nuvilti) , tad rašykite pagrindžiamąjį prašymą man, kodėl Jūs siunčiate 2 mokinius ir pan. Tikėtina, kad padarysime išimtinus atvejus. 2 mokinius (vieną iš 9-10 klasių, kitą iš 11 – 12 klasių grupės) priimsime su Švietimo skyriaus (centro) specialistės specialiu prašymu. Jeigu siunčiate tik vieną mokinį, prašymo nereikia.

Olimpiados programa.

Užduočių pavyzdžiai 9-10 klasių mokiniams

Užduočių pavyzdžiai 11-12 klasių mokiniams

Informuojame, kad Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados respublikiniame etape esė rašymo užduočiai bus nurodyta tema, tačiau rengiantis jos rašymui galima turėti galvoje, kad tai bus kultūrinio svarstymo tema. Esė apimtis 300 – 450 žodžių. Visų respublikinio etapo olimpiados užduočių atlikimo laikas – 4 val. Pridedame Nacionalinės moksleivių akademijos mokinių darbus apie esė.  Esė1      Esė2    Esė3