Į pagrindinį turinį 
  
 
Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra

Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius

Tel.: +370 645 99522
Vardas, pavardė Telefonas El. paštas Kab. Nr. / vieta
Kontaktai žiniasklaidai
Lina Arlauskienė

+370 604 00603 lina.arlauskiene@linesa.lt 408
 
Vardas, pavardė, pareigos Telefonas El. paštas Kab. Nr. / vieta

Valdas Jankauskas
Direktorius(8 5) 276 6578

jankauskas@linesa.lt

405
 
Direktoriaus pavaduotojai
Aušra Birgelytė-Žukienė
Direktoriaus pavaduotoja
(8 5) 276 6725, +370 672 31795 ausra.birgelyte-zukiene@linesa.lt 402
Gitana Viganauskienė
Direktoriaus pavaduotoja
(8 5) 276 7800, +370 601 55614 gitana.viganauskiene@linesa.lt 403
Loreta Rekašiutė
Direktoriaus pavaduotoja
+370 604 66286 loreta.rekasiute@linesa.lt 702
Rimantas Šimėnas
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
+370 659 42985 rimantas.simenas@linesa.lt 111
 
Duomenų apsaugos pareigūnas
Asta Akulavičiūtė
Duomenų apsaugos pareigūnė
+370 604 66346 asta.akulaviciute@linesa.lt
 
Finansinės apskaitos skyrius
Tomas Zaveckas
Skyriaus vedėjas
+370 679 81659 tomas.zaveckas@linesa.lt 504
Jolanta Bazarienė
Vyriausioji finansų specialistė
(8 5) 276 6791 jolanta.bazariene@linesa.lt 504
Lauryna Naprušytė
Finansų specialistė
(8 5) 276 6791 lauryna.naprusyte@linesa.lt 504
Hendrik Jelenskij
Finansų specialistas
(8 5) 276 6791 hendrik.jelenskij@linesa.lt 504
Bronė Čiočienė
Finansų specialistė
(8 5) 276 6791 brone.ciociene@linesa.lt 504
Erika Karpavičienė
Finansų specialistė
(8 5) 276 6791 erika.karpaviciene@linesa.lt 504
Asta Genišauskienė
Vyr. finansininkė
(8 5) 276 6791 asta.genisauskiene@linesa.lt 504
 
Specialistas dėl antikorupcinių veiklų
Lina Cicėnaitė
Specialistė
+370 676 93743 lina.cicenaite@linesa.lt
 
Procesų valdymo skyrius
Ona Ravaitienė
Dokumentų valdymo specialistė
+370 616 70 489 info@linesa.lt 407
Saulius Prošogolavičius
Kompiuterinių sistemų specialistas
+370 604 66371 saulius.prosogolavicius@linesa.lt 903
 
Personalo poskyris
Toma Baronaitė
Poskyrio vadovė
+370 674 66463 toma.baronaite@linesa.lt 407
Renata Šimonytė
Teisininkė
+370 645 99041 renata.simonyte@linesa.lt 407
 
Viešųjų pirkimų poskyris
Lina Graževičienė
Poskyrio vadovė
+370 652 31029 lina.grazeviciene@linesa.lt 501
Džiuljeta Malinauskaitė
Specialistė
(8 5) 276 4543 dziuljeta.malinauskaite@linesa.lt 501
 
Rinkodaros ir komunikacijos skyrius
Lina Arlauskienė
Skyriaus vedėja
+370 604 00603 lina.arlauskiene@linesa.lt 408
 
Rinkodaros poskyris
Rita Laukionė
Poskyrio vadovė
+370 600 53622 rita.laukione@linesa.lt 408
Dominyka Vaičiūnaitė
Rinkodaros projektų koordinatorė
+370 602 23134 dominyka.vaiciunaite@linesa.lt 408
Karolina Kareivaitė
Dizainerė
karolina.kareivaite@linesa.lt 408
 
Komunikacijos poskyris
Janas Karolis
Komunikacijos specialistas
+370 686 27309 jonas.karolis@linesa.lt 901
Austėja Eglynaitė
Komunikacijos specialistė
austeja.eglynaite@linesa.lt 408
Sigita Migonytė
Poskyrio vadovė
sigita.migonyte@linesa.lt 408
 
Neformaliojo švietimo stebėsenos ir politikos skyrius
Raimantas Vaitkus
Skyriaus vedėjas
(8 5) 231 6133, +370 683 40886 raimantas.vaitkus@linesa.lt 702
 
Neformaliojo švietimo stebėsenos poskyris
Brigita Čelkytė
Poskyrio vadovė
(8 5) 231 6133 brigita.celkyte@linesa.lt 702
Evaldas Bakonis
Analitikas
(8 5) 231 6133 evaldas.bakonis@linesa.lt 702
 
Neformaliojo švietimo plėtros poskyris
Cezary Taraszkiewicz
Analitikas
(8 5) 231 6133 cezary.taraszkiewicz@linesa.lt
Jolanta Daugirdienė
Analitikė
(8 5) 231 6133 jolanta.daugirdiene@linesa.lt 702
 
Kvalifikacijos skyrius
Augustas Buzarevičius
Skyriaus vedėjas
(8 5) 276 2446 augustas.buzarevicius@linesa.lt 301
Rūta Orlauskienė
Mokymo programų koordinatorė
(8 5) 276 2446 ruta.orlauskiene@linesa.lt 301
Indrė Rudzinskienė
Mokymų organizatorė
(8 5) 276 2446 indre.rudzinskiene@linesa.lt 301
Rasa Sagaitienė
Mokymų organizatorė
(8 5) 276 2446, +370 686 97218 rasa.sagaitiene@linesa.lt 301
 
„The Duke of Edinburgh‘s International Award“ nacionalinės programos skyrius     |https://www.dofe.lt/
Viktorija Kalaimaitė
Skyriaus vedėja
+370 674 78881 viktorija.kalaimaite@linesa.lt 1001
Kristina Norkuvienė
Programos plėtros ir kokybės užtikrinimo koordinatorė
+370 606 80456. kristina.norkuviene@linesa.lt 1001
Rasa Braškutė-Saulė
programos procesų koordinatorė
+370 683 81285 rasa.braskute-saule@linesa.lt 1001
Dainius Babilas
Žygių koordinatorius
+370 606 80539 dainius.babilas@linesa.lt 1001
 
Projektų ir renginių skyrius
Jolita Bečienė
Skyriaus vedėja
(8 5) 215 4319 jolita.beciene@linesa.lt 904
 
Projektų tarptautinės veiklos poskyris
Eglė Zybartienė
Poskyrio vadovė
+370 686 71871 egle.zybartiene@linesa.lt 904
Liudas Mikalkevičius
Projekto vadovas
(8 5) 215 4319 liudas.mikalkevicius@linesa.lt 904
Diana Lietuvininkė
Projektų vadovė
(8 5) 215 4319 diana.lietuvininke@linesa.lt 904
Julija Gudaitė
Projektų vadovė
(8 5) 215 4319 julija.gudaite@linesa.lt 904
 
Renginių poskyris
Lilijana Dirsienė
Poskyrio vadovė
8699 41320 lilijana.dirsiene@linesa.lt 904
Ingrida Kučiauskienė
Renginių koordinatorė
(8 5) 215 4319 ingrida.kuciauskiene@linesa.lt 904
Vilius Dinstmanas
Renginių koordinatorius
(8 5) 215 4319 vilius.dinstmanas@linesa.lt 904
 
Sveikos gyvensenos skyrius
Darius Einars
Skyriaus vedėjas
(8 5) 276 6775 darius.einars@linesa.lt 701
Gintaras Prunskus
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
(8 5) 212 7459, +370 616 04766 gintaras.prunskus@linesa.lt 703
Gintarė Kazlauskienė
Renginių koordinatorė
(8 5) 215 4329 gintare.kazlauskiene@linesa.lt 703
Irena Pečiulienė
Renginių koordinatorė
(8 5) 276 6775 irena.peciuliene@linesa.lt 701
Jekaterina Levickė
Renginių koordinatorė
(8 5) 215 4329 jekaterina.levicke@linesa.lt 703
Marius Juškevičius
Renginių koordinatorius
(8 5) 215 4319 marius.juskevicius@linesa.lt 703
Ričardas Ališauskas
Renginių koordinatorius
(8 5) 215 4329 ricardas.alisauskas@linesa.lt 703
Rytis Rimgaila
Renginių koordinatorius
+370 696 61431 rytis.rimgaila@linesa.lt 701
Tomas Stankevičius
Renginių koordinatorius
(8 5) 215 4329 tomas.stankevicius@linesa.lt 703
Vytautas Glovackas
Renginių koordinatorius
(8 5) 215 4329 vytautas.glovackas@linesa.lt 703
 
Edukacijų ir stovyklų skyrius
Norbertas Motiejūnas
Skyriaus vedėjas
+370 601 84675, (8 5) 261 0082 norbertas.motiejunas@linesa.lt 902
Aušra Mikulienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
+370 679 75790, (8 5) 261 0082 ausra.mikuliene@linesa.lt 902
Rasa Povilavičienė
Projektų vadovė
+370 673 31629 rasa.povilaviciene@linesa.lt
Gitana Vaskelienė
Pardavimų organizatorė
(8 5) 261 0082, +370 600 47190 gitana.vaskeliene@linesa.lt 902
Skaistė Remeikė
Pardavimų organizatorė
+370 601 84547, (8 5) 261 0082 skaiste.remeike@linesa.lt 902
Laima Baužienė
Stovyklos „Raganė“ administratorė
+370 647 31996 laima.bauziene@linesa.lt Monciškės g. 28A, Monciškės, Palanga
 
STEAM ugdymo skyrius
Ieva Šablevičiūtė-Visockienė
Skyriaus vedėja
(8 5) 230 0493; +370 679 75797 ieva.sableviciute-visockiene@linesa.lt 101,108, 109
 
Ekologijos ir menų poskyris
Almantas Kulbis
Poskyrio vadovas
(8 5) 267 1912, +370 618 15336 almantas.kulbis@linesa.lt 103
Donatas Pocius
Metodininkas
(8 5) 267 1912 donatas.pocius@linesa.lt 103
Tomas Pocius
Metodininkas
(8 5) 267 1912 tomas.pocius@linesa.lt 103
Monika Gineitytė
Metodininkė
(8 5) 267 1912 monika.gineityte@linesa.lt 103
Vilija Penkauskaitė
Metodininkė
(8 5) 267 1912 vilija.penkauskaite@linesa.lt 103
 
Mokslo ir technologijų poskyris
Valentinas Pumputis
Poskyrio vadovas
(8 5) 276 2318, +370 645 04389 valentinas.pumputis@linesa.lt 202
Eglė Vaivadienė
Projektų vadovė
(8 5) 230 0493 egle.vaivadiene@linesa.lt 101
Darius Budrys
Edukologas
+370 607 91974 darius.budrys@linesa.lt 203
Sondra Jonceva
Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja
+370 650 58563 sondra.jonceva@linesa.lt 905
Artūras Gudas
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas
+370 679 75928 arturas@svetur.lt 804
Simonas Nemira
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas
(8 5) 276 2318 simonas.nemira@linesa.lt
Vladislav Plechanov
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas
+370 683 42642 vladaspl@gmail.com 204
Zdislavas Paškevičius
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas
+370 683 42642 zdislavas.paskevicius@linesa.lt Garažas nr. 5
Aidas Sadauskas
Specialistas
aidas.sadauskas@linesa.lt 101, 108,109
Teofilius Kilmonis
Specialistas
teofilius.kilmonis@linesa.lt 101, 108,109
Vaclav Četyrkovski
Specialistas
(8 6) 276 2318, +370 797 5932 vaclav.cetyrkovski@linesa.lt 304
Aurelija Visockienė
Specialistė
(8 5) 276 4543 aurelija.visockiene@linesa.lt 601
Teresa Zajančkovskaja
Specialistė
(8 5) 276 4543 teresa.zajanckovskaja@linesa.lt 503
 
Ugdymo karjerai skyrius
Ina Griazina
Skyriaus vedėja
+370 604 66434 ina.griazina@linesa.lt 801
Audrius Tuinyla
Analitikas
(8 5) 277 2394 audrius.tuinyla@linesa.lt 801
Gėliūnė Adomaitytė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
(8 5) 276 3205, +370 607 67883 geliune.adomaityte@linesa.lt 802
Evelina Kriauzaitė
Specialistė
+370 679 75827 evelina.kriauzaite@linesa.lt 802
Indra Gasiancevienė
Specialistė
(8 5) 276 3205 indra.gasianceviene@linesa.lt 803
Ineta Antanavičienė
Specialistė
ineta.antanaviciene@linesa.lt 803
Kamila Golod
Specialistė
(8 5) 277 2394 kamila.golod@linesa.lt 801
Rasa Krakauskienė
Specialistė
(8 5) 276 3205 rasa.krakauskiene@linesa.lt 802
Vitalija Paurienė
Specialistė
(8 5) 276 3205 vitalija.pauriene@linesa.lt 803
 
Gebėjimų ugdymo skyrius
Gediminas Beresnevičius
Skyriaus vedėjas
(8 5) 270 5904, +370 610 14845 gediminas.beresnevicius@linesa.lt 704
Jurgita Stulginskienė
Analitikė
(8 5) 277 6301, +370 671 98 983 jurgita.stulginskiene@linesa.lt 704
Aistė Brusokaitė
Renginių koordinatorė
(8 5) 277 6301, +370 679 82 742 aiste.brusokaite@linesa.lt 704
Alma Mirinienė
Renginių koordinatorė
(8 5) 277 6301, +370 601 58751 alma.miriniene@linesa.lt 704
Kristina Vaičiukynienė
Renginių koordinatorė
(8 5) 277 6301, +370 679 83542 kristina.vaiciukyniene@linesa.lt 704
Viktorija Prišmontaitė
Renginių koordinatorė
(8 5) 277 6301, +370 (679) 81 328 viktorija.prismontaite@linesa.lt 704
Vilma Maniušienė
Renginių koordinatorė
(8 5) 277 6301, +370 671 96 212 vilma.maniusiene@linesa.lt 704
 
B. Oškinio vaikų aviacijos akademija
Kristina Virgayle
Skyriaus vedėja
8 (347) 55886, +370 670 31327 kristina.virgayle@linesa.lt Birutės g. 2, Kėdainiai
Rolandas Abloževičius
Vedėjo pavaduotojas
+370 347 55886, +370 675 29 333 rolandas.ablozevicius@linesa.lt Birutės g. 2, Kėdainiai
 
Pastatų aptarnavimo skyrius
Feliksas Laurynas
vedėjas
(8 5) 262 0796, +370 615 82191 feliksas.laurynas@linesa.lt 111
 
Stovyklų aptarnavimo skyrius