Į pagrindinį turinį 
  
 
Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra

Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius

Tel.: +370 645 99522
Vardas, pavardė Telefonas El. paštas Kab. Nr. / vieta
Kontaktai žiniasklaidai
Sigita Migonytė

+370 686 05620 sigita.migonyte@linesa.lt
 
Vardas, pavardė, pareigos Telefonas El. paštas Kab. Nr. / vieta

Valdas Jankauskas
Direktorius+370 611 40303

jankauskas@linesa.lt

405
 
Rūta Buinevičė
Administracijos vadovė
+370 645 99522 ruta.buinevice@linesa.lt 404
 
 
Direktoriaus pavaduotojai
Aušra Birgelytė-Žukienė
Direktoriaus pavaduotoja
+370 672 31795 ausra.birgelyte-zukiene@linesa.lt 402
Gitana Viganauskienė
Direktoriaus pavaduotoja
+370 601 55614 gitana.viganauskiene@linesa.lt 403
Loreta Rekašiutė
Direktoriaus pavaduotoja
+370 604 66286 loreta.rekasiute@linesa.lt 702
Rimantas Šimėnas
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
+370 659 42985 rimantas.simenas@linesa.lt 111
 
Duomenų apsaugos pareigūnas
Asta Akulavičiūtė
Asmens duomenų apsaugos pareigūnė
+370 604 66346 asta.akulaviciute@linesa.lt
 
Finansinės apskaitos skyrius
Tomas Zaveckas
Skyriaus vedėjas
+370 679 81659 tomas.zaveckas@linesa.lt 504
Jolanta Bazarienė
Vyriausioji finansų specialistė
+370 6459 8939 jolanta.bazariene@linesa.lt 504
Lauryna Naprušytė
Finansų specialistė
+370 664 37095 lauryna.naprusyte@linesa.lt 504
Hendrik Jelenskij
Finansų specialistas
+370 664 37095 hendrik.jelenskij@linesa.lt 504
Bronė Čiočienė
Finansų specialistė
+370 664 37095 brone.ciociene@linesa.lt 504
Erika Karpavičienė
Finansų specialistė
+370 684 94997 erika.karpaviciene@linesa.lt 504
Brigita Uržienė
Vyr. finansininkė
brigita.urziene@linesa.lt 504
 
Specialistas dėl antikorupcinių veiklų
Lina Cicėnaitė
Specialistė
+370 676 93743 lina.cicenaite@linesa.lt
 
Procesų valdymo skyrius
Ona Ravaitienė
Dokumentų valdymo specialistė
+370 616 70 489 ona.ravaitiene@linesa.lt 407
Saulius Prošogolavičius
Kompiuterinių sistemų specialistas
+370 604 66371 saulius.prosogolavicius@linesa.lt 903
 
Personalo poskyris
Toma Baronaitė
Poskyrio vadovė
+370 674 66463 toma.baronaite@linesa.lt 407
Asta Akulavičiūtė
Teisininkė
+370 604 66346 asta.akulaviciute@linesa.lt 407
 
Viešųjų pirkimų poskyris
Lina Graževičienė
Poskyrio vadovė
+370 652 31029 lina.grazeviciene@linesa.lt 501
Brigita Nekrošienė
Specialistė
+370 645 99491 brigita.nekrosiene@linesa.lt 501
 
Rinkodaros ir komunikacijos skyrius
Tatjana Švec
Skyriaus vedėja
+370 602 90133 tatjana.svec@linesa.lt 408
 
Rinkodaros poskyris
Gabrielė Lenkauskaitė
Poskyrio vadovė
gabriele.lenkauskaite@linesa.lt 408
Karolina Kareivaitė
Dizainerė
+370 686 05620 karolina.kareivaite@linesa.lt 408
Dominyka Vaičiūnaitė
Rinkodaros projektų koordinatorė
+370 602 23134 dominyka.vaiciunaite@linesa.lt 408
 
Komunikacijos poskyris
Janas Karolis
Komunikacijos specialistas
+370 686 27309 jonas.karolis@linesa.lt 901
Sigita Migonytė
Komunikacijos specialistė
+370 686 05620 sigita.migonyte@linesa.lt 408
 
Neformaliojo švietimo stebėsenos ir politikos skyrius
Raimantas Vaitkus
Skyriaus vedėjas
+370 683 40886 raimantas.vaitkus@linesa.lt 702
 
Neformaliojo švietimo stebėsenos poskyris
Brigita Čelkytė
Poskyrio vadovė
+370 679 75783 brigita.celkyte@linesa.lt 702
Evaldas Bakonis
Analitikas
+370 687 57878 evaldas.bakonis@linesa.lt 702
Kęstutis Grumodas
Analitikas
+370 643 34311 kestutis.grumodas@linesa.lt 702
 
Neformaliojo švietimo plėtros poskyris
Jolanta Daugirdienė
Analitikė
+370 646 98046 jolanta.daugirdiene@linesa.lt 702
 
Kvalifikacijos skyrius
Augustas Buzarevičius
Skyriaus vedėjas
+370 606 93419 augustas.buzarevicius@linesa.lt 301
Rūta Orlauskienė
Mokymo programų koordinatorė
+370 655 33170 ruta.orlauskiene@linesa.lt 301
Indrė Rudzinskienė
Mokymų organizatorė
+370 615 86021 indre.rudzinskiene@linesa.lt 301
Rasa Sagaitienė
Mokymų organizatorė
+370 686 97218 rasa.sagaitiene@linesa.lt 301
 
„The Duke of Edinburgh‘s International Award“ nacionalinės programos skyrius     |https://www.dofe.lt/
Viktorija Kalaimaitė
Skyriaus vedėja
+370 674 78881 viktorija.kalaimaite@linesa.lt 1001
Eglė Merkytė
Programos plėtros ir kokybės užtikrinimo koordinatorė
+370 606 80469 egle.merkyte@linesa.lt 1001
Kristina Norkuvienė
Programos plėtros ir kokybės užtikrinimo koordinatorė
+370 606 80456 kristina.norkuviene@linesa.lt 1001
Rasa Braškutė-Saulė
programos procesų koordinatorė
+370 683 81285 rasa.braskute-saule@linesa.lt 1001
Dainius Babilas
Žygių koordinatorius
+370 606 80539 dainius.babilas@linesa.lt 1001
 
Projektų ir renginių skyrius
Jolita Bečienė
Skyriaus vedėja
+370 669 31138 jolita.beciene@linesa.lt 904
 
Projektų tarptautinės veiklos poskyris
Eglė Zybartienė
Poskyrio vadovė
+370 620 95825 egle.zybartiene@linesa.lt 904
Kristina Preidžienė
Projektų vadovė
+370 606 93372 kristina.preidziene@linesa.lt 904
Liudas Mikalkevičius
Projekto vadovas
+370 606 93372 liudas.mikalkevicius@linesa.lt 904
Diana Lietuvininkė
Projektų vadovė
+370 606 93372 diana.lietuvininke@linesa.lt 904
 
Renginių poskyris
Lilijana Dirsienė
Poskyrio vadovė
+370 606 93283 lilijana.dirsiene@linesa.lt 904
Ingrida Kučiauskienė
Renginių koordinatorė
+370 606 93372 ingrida.kuciauskiene@linesa.lt 904
Vilius Dinstmanas
Renginių koordinatorius
+370 606 93372 vilius.dinstmanas@linesa.lt 904
 
Sveikos gyvensenos skyrius
Gintaras Prunskus
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
+370 616 04766 gintaras.prunskus@linesa.lt 703
Diana Aleksejevaitė
Renginių koordinatorė
+370 614 85055 diana.aleksejevaite@linesa.lt 703
Gintarė Kazlauskienė
Renginių koordinatorė
+370 606 93133 gintare.kazlauskiene@linesa.lt 703
Irena Pečiulienė
Renginių koordinatorė
+370 614 85055 irena.peciuliene@linesa.lt 701
Jekaterina Levickė
Renginių koordinatorė
+370 683 96344 jekaterina.levicke@linesa.lt 703
Marius Juškevičius
Renginių koordinatorius
+370 656 74885 marius.juskevicius@linesa.lt 703
Ričardas Ališauskas
Renginių koordinatorius
+370 606 93133 ricardas.alisauskas@linesa.lt 703
Rytis Rimgaila
Renginių koordinatorius
+370 696 61431 rytis.rimgaila@linesa.lt 701
Tomas Stankevičius
Renginių koordinatorius
+370 606 93133 tomas.stankevicius@linesa.lt 703
Vytautas Glovackas
Renginių koordinatorius
+370 606 93133 vytautas.glovackas@linesa.lt 703
 
Edukacijų ir stovyklų skyrius
Norbertas Motiejūnas
Skyriaus vedėjas
+370 601 84675 norbertas.motiejunas@linesa.lt 902
Rasa Povilavičienė
Projektų vadovė
+370 679 75790 rasa.povilaviciene@linesa.lt
Gitana Vaskelienė
Pardavimų organizatorė
+370 600 47190 gitana.vaskeliene@linesa.lt 902
Skaistė Remeikė
Pardavimų organizatorė
+370 601 84547 skaiste.remeike@linesa.lt 902
Viktorija Chaleckaja
Pardavimų organizatorė
+370 6144 4625 viktorija.chaleckaja@linesa.lt 902
Jolita Benetienė
Stovyklos „Pasaka“ administratorė
+370 647 06322 jolita.benetiene@linesa.lt Vydūno g. 2, Kukuliškiai, Klaipėdos r.
Laima Baužienė
Stovyklos „Raganė“ administratorė
+370 647 31996 laima.bauziene@linesa.lt Monciškės g. 28A, Monciškės, Palanga
 
STEAM ugdymo skyrius
Ieva Šablevičiūtė-Visockienė
Skyriaus vedėja
+370 679 75797 ieva.sableviciute-visockiene@linesa.lt 101
Eglė Vaivadienė
Projektų vadovė
+370 604 66348 egle.vaivadiene@linesa.lt 101
 
Ekologijos ir menų poskyris
Almantas Kulbis
Poskyrio vadovas
+370 618 15336 almantas.kulbis@linesa.lt 103
Mindaugas Danys
Metodininkas
+370 606 93168 mindaugas.danys@linesa.lt 103
Monika Gineitytė
Metodininkė
+370 606 93168 monika.gineityte@linesa.lt 103
Simona Navadonskytė
Metodininkė
+370 606 93168 simona.navadonskyte@linesa.lt 103
Vilija Penkauskaitė
Metodininkė
+370 606 93168 vilija.penkauskaite@linesa.lt 103
 
Mokslo ir technologijų poskyris
Valentinas Pumputis
Poskyrio vadovas
+370 645 04389 valentinas.pumputis@linesa.lt 202
Darius Budrys
Edukologas
+370 607 91974 darius.budrys@linesa.lt 203
Sondra Jonceva
Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja
+370 650 58563 sondra.jonceva@linesa.lt 905
Artūras Gudas
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas
+370 679 75928 arturas@svetur.lt 804
Simonas Nemira
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas
+370 679 75947 simonas.nemira@linesa.lt 204
Vladislav Plechanov
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas
+370 679 75928 vladaspl@gmail.com 204
Aidas Sadauskas
Specialistas
+370 614 67639 aidas.sadauskas@linesa.lt 101, 108,109
Teofilius Kilmonis
Specialistas
+370 618 15408 teofilius.kilmonis@linesa.lt 101, 108,109
Vaclav Četyrkovski
Specialistas
+370 679 75932 vaclav.cetyrkovski@linesa.lt 304
Aurelija Visockienė
Specialistė
+370 606 93186 aurelija.visockiene@linesa.lt 601
Teresa Zajančkovskaja
Specialistė
+370 619 54525 teresa.zajanckovskaja@linesa.lt 503
 
Ugdymo karjerai skyrius
Ina Griazina
Skyriaus vedėja
+370 604 66434 ina.griazina@linesa.lt 801
Audrius Tuinyla
Analitikas
+370 604 66434 audrius.tuinyla@linesa.lt 801
Kamila Golod
Analitikė
+370 616 86750 kamila.golod@linesa.lt 801
Indra Gasiancevienė
Skyriaus vedėjos pavaduotoja
+370 616 86750 indra.gasianceviene@linesa.lt 803
Evelina Kriauzaitė
Specialistė
+370 679 75827 evelina.kriauzaite@linesa.lt 802
Gėliūnė Adomaitytė
Specialistė
+370 607 67883 geliune.adomaityte@linesa.lt 802
Ineta Antanavičienė
Specialistė
+370 679 75827 ineta.antanaviciene@linesa.lt 803
Rasa Krakauskienė
Specialistė
+370 606 93319 rasa.krakauskiene@linesa.lt 802
Vitalija Paurienė
Specialistė
+370 616 73573 vitalija.pauriene@linesa.lt 803
 
Gebėjimų ugdymo skyrius
Gediminas Beresnevičius
Skyriaus vedėjas
+370 610 14845 gediminas.beresnevicius@linesa.lt 704
Jurgita Stulginskienė
Analitikė
+370 671 98983 jurgita.stulginskiene@linesa.lt 704
Aistė Brusokaitė
Renginių koordinatorė
+370 679 82742 aiste.brusokaite@linesa.lt 704
Alma Mirinienė
Renginių koordinatorė
+370 601 58751 alma.miriniene@linesa.lt 704
Kristina Vaičiukynienė
Renginių koordinatorė
+370 679 83542 kristina.vaiciukyniene@linesa.lt 704
Viktorija Prišmontaitė
Renginių koordinatorė
+370 679 81328 viktorija.prismontaite@linesa.lt 704
Vilma Maniušienė
Renginių koordinatorė
+370 671 96212 vilma.maniusiene@linesa.lt 704
 
B. Oškinio vaikų aviacijos akademija
Kristina Virgayle
Skyriaus vedėja
+370 670 31327 kristina.virgayle@linesa.lt Birutės g. 2, Kėdainiai
Rolandas Abloževičius
Vedėjo pavaduotojas
+370 675 29333 rolandas.ablozevicius@linesa.lt Birutės g. 2, Kėdainiai
Jolita Visockaitė
Specialistė
+370 658 24338 jolita.visockaite@linesa.lt Birutės g. 2, Kėdainiai
 
Pastatų aptarnavimo skyrius
Feliksas Laurynas
Vedėjas
+370 615 82191 feliksas.laurynas@linesa.lt 111
APSAUGA -
-
+370 679 50439 - 1a. fojė
 
Stovyklų aptarnavimo skyrius
Tadas Budrikas
Skyriaus vedėjas
+370 620 31391 tadas.budrikas@linesa.lt Vydūno g. 2, Kukuliškiai, Klaipėdos r.