Lt | En
  
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro struktūra

 
Finansinės apskaitos skyrius
Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyrius
Informavimo, bendradarbiavimo ir
veiklos analizės skyrius
Tarptautinių projektų koordinatorius
<-- V -->
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA
Dr. Aušra Birgelytė-Žukienė
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA
Gitana Viganauskienė 
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

V V V
Kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyrius
Neformaliojo vaikų švietimo kokybės ir stebėsenos skyrius
Bendrųjų reikalų ir techninio aptarnavimo skyrius
 Sveikatos ir saugos ugdymo  skyrius
Kvalifikacijos tobulinimo skyrius
Biologinės įvairovės priežiūros ūkio skyrius
Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyrius
Ugdymo karjerai skyrius
 
Pilietinio ugdymo skyrius
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų skyrius
          
Meninio ir kultūrinio ugdymo skyrius
Techninės kūrybos ir inžinerinio ugdymo skyrius
 
Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyrius
Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyrius 
V
Jaunojo tyrėjo laboratorija
 
 
Broniaus Oškinio Vaikų aviacijos akademija
 

(Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2019-10-02)