Lt | En
  
     
   

2019 metai

Projekto tikslai ir uždaviniai:
supažindinti mokinius su regionų papročiais;
skatinti mokinius rūpintis lietuvybe, etnine kultūra, tarmėmis;
ugdyti mokinių supratimą apie šventes, jų tradicinius patiekalus, ruošimą bei pateikimą;
skatinti mokinius giliau suvokti savo tapatumą, perimti patirtį, formuoti nuostatas gerbti ir puoselėti tradicijas;
padėti išsaugoti, populiarinti ir skleisti informaciją apie kulinarijos paveldą.

Projekto tema 2019 metais – vestuvės. 

Nuostatai

Registracijos anketa

Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos istorijos institutas.

Projekto koordinatorės:
Aurelija Augūnienė, Centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus vedėja, tel. (8 5) 215 45 85, el. p. aurelija.auguniene@lmnsc.lt
Alma Mirinienė, Centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė, tel. (8 5) 215 45 85 el. p. alma.miriniene@lmnsc.lt