Lt | En
  
     
   

2017 metai

Kviečiame dalyvauti edukaciniame projekte, skirtame
Motiejaus Valančiaus atminimui įamžinti

Motiejus Valančius – žymus XIX a. vidurio  Lietuvos švietėjas, kultūros puoselėtojas, aktyvus visuomenininkas. Jo idėjos ir puoselėtos vertybės gyvos iki šiol. Kaip jos suprantamos, pritaikomos ir interpretuojamos šiandien? 

Mokiniai pagal patikusias M. Valančiaus kūrybos ištraukas arba jo biografiją parengia inscenizacijas, kūrinių fragmentų interpretacijas taikant šiuolaikinėms sąlygoms.  
 
Projekte gali dalyvauti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo mokinių švietimo įstaigų 5–12 klasių mokiniai ir mokinių grupės iš mokyklų, kuriose mokoma lietuvių, lenkų, rusų kalbomis bei visų dalykų mokytojai. 

Projektas vykdomas 2017 m. kovo–gegužės mėn.

Projekto sąlygos

Projekto koordinatorė Pilietinio ugdymo skyriaus metodininkė Aušra Žemaitytė,

tel. 8 5 267 1930,  el. p. ausra.zemaityte@lmnsc.lt