Lt | En
  
 

20202021 metai

Piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“

Konkursą koordinuoja:
Audronė Urbelionienė, LMNŠC Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė,
tel. (8 5) 276  6748,  8 656 38112, el. p. audrone.urbelioniene@lmnsc.lt 
________________________________________________________________________

Virtuali paroda

Protokolas

2020 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Dailės mokytojų asociacija  organizavo Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui skirtą nacionalinį mokinių piešinių konkursą „Mes užaugome laisvi“. Tai meninio ir kultūrinio ugdymo projekto „Mus moko patirtis ir praeitis“ dalis – kryptingai puoselėjamas renginys, tęsiantis 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. organizuotų konkursų „Mes užaugome laisvi“ tradicijas. Taip skirtingo amžiaus mokiniai yra nuolat skatinami suvokti Laisvės vertę, pažinti ir pasirinkta menine raiška atspindėti praeities ir dabarties sąsajas, ieškoti apgintos laisvės įprasminimo, kuriant tapybines, grafines, mišrios technikos kompozicijas.

Renginio organizatoriai ypač brangina visų 2020-ųjų konkurso, kuris vyko pandemijos akivaizdoje, dalyvių pastangas ir širdingai dėkoja visiems savo kūrinius komisijos vertinimui pateikusiems mokiniams ir jų mokytojams. Tikėtina, jog derindami gyvo ir nuotolinio mokymosi galimybes konkurso dalyviai galėjo naujai pažvelgti į Laisvės idėją, atrasti netikėtų šios temos interpretacijų. Kaip visada, džiugina beveik puspenkto tūkstančio pristatytų darbų įvairovė ir atsiųstų darbų meniškumas visose trijose:  7–10 metų, 11–14 metų ir 15–18 metų, mokinių amžiaus grupėse.

Šįkart labai prasiplėtė konkurso dalyvių geografija – sulaukta kūrinių kolekcijų iš įvairių skirtinguose Lietuvos regionuose įsikūrusių mokyklų. Tarp konkurso laureatų ir parodos dalyvių – mokiniai iš Daugų, Jonavos, Kauno, Klaipėdos, Krekenavos, Kretingos, Kuršėnų, Panevėžio, Raseinių rajono, Šilalės miesto ir rajono, Šilutės rajono, Širvintų, Švenčionių, Tauragės miesto ir rajono, Telšių, Trakų rajono, Utenos, Vainuto, Vilkaviškio, Vilniaus miesto ir rajono.Išskirtinius mokinių darbus pristatė mokytojai iš Širvintų meno mokyklos, Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos, Šilutės r. dailės studijos „Linksmieji pieštukai“, Šilalės meno mokyklos, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, Kuršėnų meno mokyklos, Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus, Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos, Vilniaus Senvagės gimnazijos, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų  mokyklos.               

Išskirtinis 2020-ųjų konkurso bruožas visų amžiaus grupių mokinių darbuose – kruopštumu ir jautrumu išskiriantys piešiniai, liudijantys apie jaunųjų dailininkų gebėjimą susikoncentruoti ties pasirinkta Laisvės temos interpretacija, iki smulkmenų apgalvoti visus piešinio niuansus. Šįkart konkurso dalyviai su ypatinga atida interpretavo Laisvės temą, daug dėmesio skirdami dabarties vaizdų ir istorinių įvykių detalėms, kūrybiškai įkomponuodami laisvės simbolius ir tautinės atributikos elementus. Jaunesniojo amžiaus mokiniai kūrė laisvės pojūtį impulsyviai. Vyresni mokiniai daugiau dėmesio skyrė apgalvotoms siužeto detalėms, įvairių dailės technikų galimybėms. Vyriausieji autoriai labiau interpretavo laisvės temą pasitelkdami simbolinius praeities ir dabarties vaizdus, kuriuose dominuoja kruopštus piešinys, detalizuotos formos.

Vadovaudamasi konkurso nuostatomis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sudaryta vertinimo komisija (jai atstovavo komisijos pirmininkas VDA Piešimo katedros profesorius Jonas Kazlauskas ir komisijos narės žymios dailės pedagogės ir savo srities specialistės – dailės mokytojos Auksė Žukaitė ir Irina Troma (Amosova-Novikova), grafikė Miglė Datkūnaitė, dailėtyrininkė Rita Mikučionytė) profesionaliai atrinko konkurso laureatų ir parodos dalyvių darbus. Kaip įprasta, buvo suformuota 60 darbų parodos kolekcija ir skirti 15-os laureatų (po 5 kiekvienai amžiaus grupei) diplomai bei padėkos raštai.

2021 m. sausio 4–18 d. LR Seimo II rūmų parodų galerijoje bus pristatyta Nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“, skirto Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui, geriausių darbų rinktinė paroda. Renginio iniciatorė – LR Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.


 

Konkursu siekiama padėti jaunajai kartai suvokti laisvės vertę, pažinti ir pasirinkta menine raiška atspindėti praeities ir dabarties sąsajas. 
Konkurso  organizatoriai  –   Lietuvos  mokinių  neformaliojo  švietimo centras, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Dailės mokytojų asociacija.

Sąlygos


Registracija

 


2019 / 2020 metai

 

Vasario 3–29 d. paroda eksponuoja Lietuvos mokių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B)

Sausio 15 d. LR Seime apdovanoti konkurso laureatai.

Renginio nuotraukos

Skelbiami nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“ rezultatai

Protokolas

Virtuali paroda

2019 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Dailės mokytojų asociacija (DMA) organizavo Laisvės gynėjų dienai skirtą nacionalinį mokinių piešinių konkursą „Mes užaugome laisvi“. Tai meninio ir kultūrinio ugdymo projekto „Mus moko patirtis ir praeitis“ dalis – kryptingai puoselėjamas renginys, tęsiantis 2017 m. ir 2018 m. organizuotų konkursų „Mes užaugome laisvi“ tradicijas (projekto koordinatorė – LMNŠC Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė Audronė Urbelionienė). Taip skirtingo amžiaus mokiniai yra nuolat skatinami suvokti Laisvės vertę, pažinti ir pasirinkta menine raiška atspindėti praeities ir dabarties sąsajas, ieškoti apgintos laisvės įprasminimo, kuriant tapybines, grafines, mišrios technikos kompozicijas.


Konkurso rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems savo kūrinius komisijos vertinimui pateikusiems mokiniams ir jų mokytojams. Iš beveik pusės tūkstančio atsiųstų kūrinių matyti, jog konkurso dalyvius Laisvės tema sudomino, buvo jiems svarbi. Džiugina pristatytų darbų įvairovė ir atsiųstų darbų meniškumas visose trijose 7–10 metų, 11–14 metų ir 15–18 metų mokinių amžiaus grupėse. Šįkart išskirtines mokinių darbų kolekcijas pristatė mokytojai iš Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos, Šilalės meno mokyklos, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų  mokyklos, Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos, Raseinių rajono kultūros centro dailės studijos, Skuodo meno mokyklos Ylakių skyriaus, Alytaus dailės mokyklos, VšĮ Pranciškonų gimnazijos, Tauragės „Aušros“ progimnazijos, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dizaino studijos „Kukutis“ ir kt.

Konkurso dalyviai savitai interpretavo Laisvės temą, daug dėmesio skirdami istorinėms detalėms ir tautinei atributikai. Tradiciškai jauniausieji dažniausiai kūrybinių idėjų sėmėsi artimiausioje aplinkoje, gyvenimo laisvoje šalyje simboliuose ar įsivaizduojamose praeities kovų scenose. Vyresnieji ieškojo originalių laisvės idėją atliepiančių kompozicijų, atskleisdami pasirinktų meninių priemonių techninius niuansus. Vyriausieji daugiau interpretavo laisvės temą pasitelkdami simbolinius praeities ir dabarties vaizdus, akcentuodami tikroviškas detales. 

Vadovaudamasi konkurso nuostatomis LMNŠC sudaryta vertinimo komisija, kuriai atstovavo: VDA Piešimo katedros doc. Gediminas Žuklys (komisijos pirmininkas); Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos dailės istorijos mokytoja ekspertė, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) ir Lietuvos dailininkų sąjungos narė Rita Mikučionytė; VDA lektorė, Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos mokytoja, Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narė Aistė Kirvelytė; Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos mokytojas, tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys Linas Jusionis ir Vilniaus Žemynos gimnazijos dailės mokytojas metodininkas, DMA vadovas Rimantas Kisielius, profesionaliai atrinko konkurso laureatų ir parodos dalyvių darbus. Kaip įprasta, buvo suformuota 60 darbų parodos kolekcija ir skirti 15-os laureatų (po 5 kiekvienai amžiaus grupei) diplomai bei padėkos raštai.

2020 m. sausio 2–15 d.  LR Seimo II ir III rūmus jungiančioje galerijoje bus eksponuojama geriausių darbų paroda, kurios iniciatorė – LR Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Sausio 15 d. prizais, rėmėjų atminimo dovanomis bus apdovanoti konkurso nugalėtojai ir išskirtines mokinių darbų kolekcijas pristatę mokytojai.

Sąlygos (konkursas organizuojamas vadovaujantis 2017 m birželio 16 d. įsakymu Nr. R1-493 patvirtintomis sąlygomis)