Lt | En
  
     
   
Šiuolaikinių molekulinės biologijos metodų atsiradimas ir taikymas reikšmingai pastūmėjo mikrobiologijos mokslo pažangą. Šiuo metu kai kurie molekuliniai metodai, naudojami bakterijų identifikavimui, yra nepakeičiama ir neatsiejama šiuolaikinio mikrobiologijos mokslo dalis. Jie yra greiti, itin tikslūs ir leidžia atskirti morfologiškai labai panašius mikroorganizmus, pavyzdžiui, tokius kaip bakterijos. 
Edukacinės programos metu mokiniai atlikdami praktinį darbą taikys molekulinės biologijos metodus ir galės atsakyti į klausimą, ar tiriamos bakterijos priklauso vienam kamienui, t. y. atliks jų identifikavimą. Programos metu taip pat bus pristatomi naujausi mikrobiologijos mokslo pasiekimai pasitelkiant mokomąją vaizdinę medžiagą, diskutuojant ir kt.

Edukacinės programos tikslas – plačiau supažindinti mokinius su mikroorganizmų pasauliu ir naujausiomis mikrobiologijos technologijomis ir molekulinės biologijos metodais: bakterijų genominės DNR išskyrimu; specifinio geno pagausinimu, taikant polimerinės grandininės reakcijos (PGR) metodą; gautų DNR produktų (išskirtos genominės DNR ir pagausintų šios DNR genų) vizualizavimu agarozės geliuose ir jų analize. Mokiniai bus skatinami kritiškai mąstyti, teisingai vertinti ir analizuoti gautus rezultatus, jais remtis darant išvadas.

Edukacinės programos trukmė: 3 val.
Darbas skirtas 11–12 klasių mokiniams 
Grupės dydis: 11–12 mokinių
Kaina vienam mokiniui – 8 Eur


Daugiau informacijos: tel. 8 5 230 04 93 ir el. paštu JT@lmnsc.lt