Lt | En
  
 
Vienas svarbiausių žingsnių tiriant mikroorganizmus ir ieškant jų taikymo galimybių yra mikroorganizmų identifikavimas. Šiuolaikinė mikrobiologija šioje srityje iki šiol neapsieina be klasikinės mikrobiologijos metodų. 
Edukacinės programos metu mokiniai atlikdami praktinį darbą paruoš bakterijų preparatus (dažymas Gramo būdu), mikroskopuojant nustatys bakterijų sienelių struktūros ypatumus ir ląstelių formas ir atliks biocheminį testą. Atlikus darbą, kiekvienas mokinys, remiantis jo rezultatais ir pateikta teorine medžiaga, galės identifikuoti bakterijas nustatant jų gentį / rūšį. Programos metu taip pat bus pristatomi naujausi mikrobiologijos mokslo pasiekimai pasitelkiant mokomąją vaizdinę medžiagą, diskutuojant ir kt. 

Edukacinės programos tikslas: plačiau supažindinti mokinius su mikroorganizmų pasauliu, mikrobiologijoje taikomais metodais: bakterijų dažymu Gramo būdu, katalazės testu ir bakterijų morfologijos stebėjimu mikroskopu. Mokiniai bus skatinami kritiškai mąstyti, teisingai vertinti ir analizuoti gautus rezultatus, jais remtis darant išvadas.

Edukacinės programos trukmė: 2 val.
Grupės dydis: 12–16 mokinių
Kaina vienam mokiniui – 5 Eur


Daugiau informacijos: tel. 8 5 230 04 93 ir el. paštu JT@lmnsc.lt