Į pagrindinį turinį 
  
 
Liepos 25 dieną nacionalinė vertinimo komisija apibendrino 2022 metų Mokyklų edukacinių erdvių konkurso rezultatus ir išrinko nugalėtojus – geriausiai savo edukacines erdves kuriančias ir naudojančias mokyklas. Konkursą inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, skleisti gerąją patirtį.

Vertinimo komisija, apžvelgusi konkurso organizavimo ir tobulinimo gaires, išskyrė kelis teigiamus pokyčius: šiais metais, palyginti su ankstesniais, konkurse dalyvavo daugiausia savivaldybių, nacionaliniame etape – daugiausia mokyklų, o palyginti su 2020 m. konkursu, akivaizdus ir veiklų kokybinis pokytis: mokyklų edukacinėse erdvėse itin gausu naujovių, aplinkos kūrybiškai naudojamos mokinių ugdyme. Pasidžiaugta, kad konkurse puikiai pasirodė daug naujų, seniau konkurse nedalyvavusių mokyklų, nusipelniusių aukštų komisijos įvertinimų. 

Konkursas vyko dviem etapais – I etapas (iki 2022 m. gegužės 13 d.) – savivaldybių lygmeniu ir II etapas (iki 2022 m. liepos 21 d.) – nacionaliniu lygmeniu. Konkurso savivaldybių komisijos pristatė 115 mokyklų nacionaliniam konkurso etapui. Nacionalinė komisija aplankė ir įvertino mokyklas vietose, įteikė Aplinkos ministerijos skirtus prizus – po naują „Lietuvos raudonąją knygą“.

Nacionalinė vertinimo komisija vietose apžiūrėjusi konkurso II etapui pristatytas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves, vadovaudamasi konkurso vertinimo kriterijais, išrinko nugalėtojus.

Konkurso nugalėtojai:

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos

1. Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis
2. Lentvario lopšelis-darželis ,,Šilas“
3. Vilniaus Volungės darželis-mokykla
4. Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis-darželis „Varpelis“
5. Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“
6. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Nykštukas“
7. Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Vaikystė“
8. Mažeikių r. Tirkšlių darželis „Giliukas“
9. Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Bitutė“
10. Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“
11. Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“
12. Vilniaus lopšelis-darželis ,,Jurginėlis“
13. Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis „Vyturėlis“
14. Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“

Bendrojo ugdymo mokyklos

15. Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija
16. Alytaus r. Butrimonių gimnazija
17. Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
18. Panevėžio r. Raguvos gimnazija
19. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija
20. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija
21. Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija
22. Radviliškio r. Baisogalos gimnazija
23. Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija
24. Kauno Panemunės pradinė mokykla
25. Kelmės specialioji mokykla
26. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras
27. Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušelė“

Neformaliojo ugdymo mokyklos neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos

28. Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras
29. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

Profesinio mokymo įstaigos

30. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Mokyklų nugalėtojų atstovai 2022 m. rugpjūčio 8–12 d. kviečiami dalyvauti tarptautiniuose mokymuose „Edukacinių erdvių kūrimo patirtys Lenkijos, Vokietijos ir Čekijos visuomeninėse ir viešose aplinkose, saugomose teritorijose, gamtinis ir ekologinis ugdymas jose“.
Savivaldybių etape nugalėjusios mokyklos bus pakviestos į tarptautinę konferenciją „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ Vilniaus universiteto Kairėnų botanikos sode spalio mėnesį, vėliau bus kviečiamos į edukacinių erdvių temai skirtus seminarus, kitus renginius.

Nuotraukų galerija