Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 

Saulėtą gegužės 4 d. rytą į Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją rinkosi Lietuvos mokinių dailės olimpiados dalyviai ir jiems padėję ruoštis mokytojai. Iš viso į renginį iš įvairiausių miestų ir miestelių suvažiavo net 64 mokiniai, įveikę mokyklos ir rajono etapus.  Šių etapų dailės olimpiados tema – „Mano Lietuva: minime Pasaulio lietuvių metus“ – tai galimybė atspindėti mūsų krašto gyvenimo grožį ir tradicijas Europos bei viso pasaulio kultūros kontekste.

Olimpiados dalyvius, organizatorius ir vertintojus pirmiausia pasveikino gimnazijos vaikinų vokalinis ansamblis Bros. Direktorė Asta Žukauskienė Cicerono žodžiais paskatino kiekvieną pažinti savo gebėjimus ir palinkėjo išgyventi mažytę šventę Žemaitijoje. Olimpiados organizavimo čia, Žemaitijoje, galimybe pasidžiaugė, sėkmės ir kūrybinio polėkio linkėjo atidaryme dalyvavę svečiai: Mažeikių r. savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Zakalskienė, Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus padėjėjas-sekretorius Česlovas Čyžas. O į kūrybines dirbtuves jaunuosius dailininkus palydėjo gimnazijos šiuolaikinio šokio grupės „Allegro“ pasirodymas.

Olimpiados organizavimo komisijos pirmininkė Liliana Rukienė pasveikino susirinkusiuosius į jubiliejinę 25-ąją Lietuvos mokinių dailės olimpiadą, pristatė šių metų olimpiados pokyčius ir reikalavimus, supažindino su vertinimo komisija, kuriai pirmininkavo Virginija Armanavičienė, Meno ir edukacijos centro direktorė, dailės mokytoja ekspertė, ir visi kibo į darbus. Jaunieji dailininkai turėjo atlikti ir pristatyti kūrybinį darbą tema „Žemaitijos aviacija“, papildytą žemaitiška hiperbole: „Jė žemaitis ožsėspėrs, ėr i debesi ispėrs“ (suprask: užsispyręs žemaitis gali ir į debesį įspirti. Kita vertus, žemaitiškas atkalumas lėmė ir aviacijos proveržį Lietuvoje). III etapo tema įprasmino ir Žemaitijos metus, ir simboline prasme pačius kūrėjus skatino polėkiui. Kol Merkelio Račkausko gimnazijos fojė mokiniai atliko kūrybines užduotis, jų mokytojams organizuoti užsiėmimai Mažeikių muziejuje ir gimnazijos menų ir technologijų centre, kur patirtimi dalinosi Merkelio Račkausko gimnazijos dailės mokytojai: ekspertė Asta Milėškienė ir metodininkas Raimondas Milėška. Jų užsiėmimo tema – tapyba naudojant netradicines medžiagas. O pasinėrus į darbus turbūt ne bėda, kad Žemaitijos dangus prapliupo lietumi...

Po pietų mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę pažinti Mažeikių kraštą. Kai olimpiados užduotys jau buvo baigtos ir pietūs suvalgyti, mokiniai keliavo po Židikų–Renavo apylinkes, ir Renavo dvaro ponios, kaip tyčia, nebuvo namuose, tai ponios tarnaitė-pakajinė Rima (istorijos mokytoja R. Meldaikienė) atskleidė dvaro paslaptis. Mokytojai, lankydamiesi Viekšnių miestelyje, turėjo galimybę įsigilinti į olimpiados temą, nes jie ne tik sparčiai „aplėkė“ vaistinės muziejų, bet ir apžiūrėjo Lietuvos aviacijos pradininko A. Griškevičiaus memorialinį muziejų. Dar pabendravo su paveikslus iš įvairių spalvų žemės ir smėlio tapančia Sniegena Chriščinavičiene ir paviešėjo pas žinomą žolininkę Jadvygą Balvočiūtę.

Šeštadienio pavakarę dienos darbus ir įspūdžius apvainikavo padėkos ir apdovanojimai. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I laipsnio diplomais apdovanotos Elena Juknevičiūtė (Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro meno mokykla, mokyt. Jolita Bičkienė), Dominyka Jakutovič (Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla, mokyt. Dovilė Blažytė-Vanagienė), Lukrecija Ramanauskaitė (Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, mokyt. Asta Milėškienė), II laipsnio diplomais apdovanoti Gabrielius Leščinskas (Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, mokyt. Žyginta Ivanavičienė), Rokas Bilinskas (Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, 12 klasė, mokyt. Laila Varnas), Domilė Kirstukaitė (Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija, mokyt. Daiva Baltakytė), Emilija Vensaitė (Šakių „Žiburio“ gimnazija, rengėsi savarankiškai), III laipsnio diplomais – Atėnė Aliukonytė (Kauno Jono Jablonskio gimnazija, mokyt. Ričardas Venskūnas), Vasarė Kuprevičiūtė (Akmenės rajono Akmenės gimnazija, mokyt. Jūratė Varanavičienė, Antanas Adomaitis), Gabija Lunskytė (Panevėžio 5-oji gimnazija, mokyt. Irena Nemanienė), Austėja Jočytė (Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, mokyt. Rasa Klingaitė), Evelina Sasnauskaitė (Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija, mokyt. Agnė Urbonavičienė), Ugnė Valaitytė (Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, mokyt. Elena Brazdžiūnienė), Greta Žilinskaitė (Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, mokyt. Asta Milėškienė), Patricija Poškevičiūtė (Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija, mokyt. Ričardas Dambrauskas), o Liepa Dumbauskaitė (Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro dailės studija „Varsa“, mokyt. Loreta Laurinavičienė), Justina Janušonytė (Alytaus „Volungės“ progimnazija, mokyt. Svajonė Pledienė), Roberta Jonaitytė (Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla, mokyt. Rima Briedienė), Rūta Jurkevičiūtė (Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija, mokyt. Asta Radimonienė), Arnas Rasimavičius (Prienų „Žiburio“ gimnazija, mokyt. Ilona Rasimavičienė), Miglė Kajėnaitė (Ignalinos kultūros ir sporto centras, mokyt. Nijolė Trinkūnienė), Agnė Ališauskaitė (Alytaus rajono Miroslavo gimnazija, mokyt. Saulius Gudaitis), Saulė Bajorūnaitė (Klaipėdos technologijų mokymo centras, mokyt. Birutė Fiodorova), Vidas Kraujutis (Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija, mokyt. Janina Celiešienė), Milda Abraitytė (Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, mokyt. Dalia Viliušienė), Uršulė Jankūnaitė (Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, mokyt. Jolita Šlepetienė) paskatinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštais.

Laimėtojų daug, bet juk ir olimpiados pradžių pradžioje – Pavasarinėje akademijoje mokiniai būdavo sveikinami kaip nugalėtojai. Pasak gimnazijos dailės mokytojų A. ir R. Milėškų, geriausių rezultatų pasiekia mąstantys, užsispyrę, kūrybiški ir darbštūs jaunieji dailininkai.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vardu už puikų olimpiados organizavimą padėkota Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijai, šios gimnazijos dailės mokytojams: ekspertei Astai Milėškienei ir metodininkui Raimondui Milėškai. Paminėti ir olimpiados rėmėjai: UAB „Meno mūza“, UAB „Savaitė“, UAB „Intento“, UAB „Apskaitos ir audito žinios“, UAB „Jadvygos žolės“, UAB „Santarvės laikraštis“, VšĮ „Mažeikių laikraštis“ , UAB „Roventa“, Mažeikių muziejus.

25-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada baigėsi, tačiau ji paliko minčių apie tai, kuo graži mūsų Tėvynė ir talentingi Pasaulio lietuviai, koks gilus ir neaprėpiamas Žemaitijos dangus, kiek daug kūrybinių proveržių laukia į meno kelius ateinančio jaunimo.

Protokolas

Nuotraukos

Violeta Irniūtė, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja