Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Daugiau nei prieš pusantrų metų prasidėjusi COVID-19 pandemija gerokai sujaukė visos švietimo sistemos veiklą. Švietimo bendruomenė turėjo greitai prisitaikyti prie nuotolinio ugdymo būdo, kuris daugumai buvo naujovė.Tokie ekstremalūs pokyčiai kelia diskusijas apie poreikį nuosekliai diegti inovacijas švietime.  2021 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras atliko tyrimą, kurio metu siekė išsiaiškinti NVŠ dalyvių – mokytojų, tėvų ir mokinių – požiūrį į inovatyvias ugdymo priemones ir įvertinti poreikį jas diegti siekiant gerinti NVŠ kokybę.

   Paveikslėlis

1 pav. Tyrimo „Inovatyvių ugdymo priemonių taikymas neformaliajame vaikų švietime“ (2021 m.) dalyviai.

 Inovacijos didina motyvaciją mokytis

 Tyrime dalyvavę mokiniai pripažįsta, kad inovacija reiškia pokyčius, prie kurių reikia laiko priprasti (46 proc.). Kita vertus, pusei jų (53 proc.) yra svarbu, kad būrelyje būtų galimybė išbandyti inovatyvias ugdymo priemones. Jos mokiniams padeda siekti geresnių mokymosi rezultatų, didina mokymosi motyvaciją, skatina smalsumą ir kūrybiškumą (2 pav.).

Paveikslėlis

2 pav. Inovatyvių ugdymo priemonių taikymo privalumai.

Mokinių pasiteiravus apie jų būrelyje taikomas inovatyvias ugdymo priemones, dauguma išskyrė nuotolinio bendravimo priemones (Zoom, Microsoft Teams, Skype, Viber ir kt.) ir ugdymo turinio tvarkymo priemones (Youtube, Tik Tok, PowerPoint, GoogleDocs ir kt.). 11 proc. mokinių pažymėjo, kad jų būrelyje naudojamos tokios priemonės kaip projektoriai, interaktyvios lentos, ekranai, įvairios kameros, robotai, dronai, 3D akiniai, 3D spausdintuvai (3 pav.).

 Paveikslėlis 

3 pav. NVŠ veiklose taikomos inovatyvios ugdymo priemonės. Mokinių nuomonė.

Tėvai taip pat įžvelgia inovatyvių priemonių svarbą bei naudą vaikų ugdymui (72 proc.). Tačiau nuogąstauja, kad aktyvus ugdymo priemonių, susijusių su informacinėmis technologijomis, naudojimas gali paskatinti vaikų priklausomybes nuo šių technologijų (53 proc.), o lankant būrelį tik nuotoliniu būdu yra jaučiamas gyvo bendravimo trūkumas (61 proc.). 

 NVŠ mokytojai atviri naujovėms

 Tyrimas atskleidė mokinių ir jų tėvų lūkestį, kad būrelis būtų inovatyvus. O NVŠ mokytojai stengiasi jį atliepti, diegdami inovacijas savo veikloje (4 pav.). Ne mažiau svarbi paskata naujovėms yra pačio mokytojo noras keistis. Dauguma (60 proc.) NVŠ mokytojų tvirtina esantys atviri naujovėms, dalis jų (38 proc.) yra linkę aktyviai eksperimentuoti, išbandydami naujas ugdymo priemones NVŠ užsiėmimų metu. Apklaustieji NVŠ mokytojai aktyviai domisi inovacijomis bei dalinasi savo patirtimi, konsultuodami kitus mokytojus, palikdami atsiliepimus ir rekomendacijas viešojoje erdvėje (5 pav.).

Paveikslėlis

4 pav. Veiksniai, kurie mokytojus skatina diegti inovacijas NVŠ veikloje.

Paveikslėlis

5 pav. NVŠ mokytojų domėjimasis inovatyviomis ugdymo priemonėmis.

Inovacijų diegimui reikia investicijų

 Neformalusis vaikų švietimas yra puiki terpė pažangioms idėjoms ir ugdymo priemonėms išbandyti.Tačiau inovacijų diegimui neužtenka NVŠ mokytojo entuziazmo ir pasirengimo taikyti naujas priemones savo vykdomoje veikloje. Norint skatinti inovacijų sklaidą neformaliajame vaikų švietime yra reikalingos investicijos.

Deja, tyrimas rodo, kad daugumai NVŠ mokytojų trūksta finansinių galimybių įsigyti inovatyvias ugdymo priemones (61 proc.). O dauguma tėvų nenorėtų, kad diegiant inovacijas didėtų būrelio kainos. Siekiant proveržio NVŠ inovacijų diegime NVŠ dalyviams labiausiai praverstų valstybės parama ir informacijos sklaida apie kuriamas ir taikomas inovacijas (6 pav.).

Paveikslėlis 

6 pav. NVŠ dalyvių nuomone, inovacijas neformaliajame švietime skatinančios priemonės.

LMNŠC neformaliojo vaikų švietimo kokybės ir stebėsenos skyriaus informacija


Tyrimas „Inovatyvių ugdymo priemonių taikymas neformaliajame vaikų švietime“