Į pagrindinį turinį 
  
 

Ką tik baigėsi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotas antrasis tarptautinis vaikų ir jaunimo meninės kūrybos konkursas „Kalėdinis atvirukas“. Jo dalyviai atsiuntė net 1498 originalias šventines miniatiūras, pranokdami visus konkurso rengėjų ir vertinimo komisijos narių lūkesčius.  Šios gražios iniciatyvos autorė – LR Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, jau ne pirmą kartą globojanti įvairiausius kūrybinius vaikų ir jaunimo veiklos projektus.

Konkurse buvo kviečiami dalyvauti trejų amžiaus kategorijų jaunieji kūrėjai. Tai 15–18, 11–14 bei patys mažiausi – 7–10 m. amžiaus vaikai. Kalėdinių atvirukų geografija plati ir įvairi – tai ir didžiųjų Lietuvos miestų, mažesnių miestelių, kaimų mokyklos, ir ugdymo įstaigos iš Ispanijos, Argentinos, Kroatijos, Ukrainos, Baltarusijos (Minsko, Pelesos). Pluoštus šaunių darbų konkursui pristatė ir bendrojo ugdymo, ir specializuotų meno mokyklų mokiniai, ir įvairių vaikų globos namų dailės būrelių, studijų ugdytiniai,  specialiųjų poreikių turintys vaikai bei jaunuoliai.

Žvelgiant į šimtus kalėdinių darbelių, vaikų nuoširdumas, kruopštumas ir savitas mąstymas nepalieka abejingų. Juolab sukurti šventinę miniatiūrą – ne toks lengvas uždavinys, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Konkurso taisyklėse buvo griežtai apibrėžti darbų matmenys (10 x 15 cm) bei technologiniai sprendimai: dalyviai galėjo kurti pasitelkę akvarelę, guašą, grafinės raiškos priemones, mišrią techniką.  Taigi, į mažutį klasikinio atviruko formatą vaikai turėjo sutalpinti savitą, originalų kalėdinį vaizdelį, naudodami tam tikrą priemonių arsenalą.

Kiekvienas dailės profesionalas patvirtintų, jog tapyti ar piešti didesnio formato popieriaus lakšte kur kas lengviau ir paprasčiau – kūrėjo rankai ir vaizduotei yra kur kas daugiau erdvės pasireikšti. O žiūrovas, žvelgdamas į tokį darbą, gali nesunkiai suprasti ir abstraktesnių, apibendrintų formų kalbą. Tuo tarpu miniatiūrinis vaizdelis diktuoja savas taisykles – reikia itin sumaniai sukomponuoti atskirus jo segmentus, siekti aiškaus, perskaitomo pasakojimo, įtaigaus spalvinio ar grafinio sprendimo. Ypač kai kuriama šventine kalėdine tematika – juk mus supa nesuskaičiuojama daugybė įvairiausių kalėdinių dekoracijų, šventinių herojų vaizdų, neretai virstančių įkyriomis, nuvalkiotomis  klišėmis. Tačiau galima drąsiai teigti, kad beveik visi konkurse dalyvavę jaunieji kūrėjai sugebėjo jų išvengti, stebindami konkurso vertinimo komisijos narius netikėtomis fragmentiškomis kompozicijomis, jautriu, subtiliu koloritu, meditatyvia ornamentika, kartais – gyvais spalvų ir formų kontrastais.

Konkurso vertinimo komisijoje dirbusiems dailininkams – pedagogams iš Vilniaus dailės akademijos, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos bei Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos buvo tikrai nelengva atrinkti konkurso laureatus – geriausių atvirukų autorius. Juk atvirukais „snigo“ taip gausiai, o iš kiekvienos dalyvių amžiaus kategorijos teko išskirti vos po penketą laureatų. Ieškant pačių šauniausių dalyvių, vertintas ne tik techninis atlikimas,  bet ir mąstymo originalumas, savita kalėdinės tematikos traktuotė.

Vertinant vaikų kūrybinius gebėjimus, žinoma, atsižvelgta ir į dalyvių amžių. Jei vyresnieji konkurso dalyviai neretai gana meistriškai valdo teptuką ar plunksną ir savo darbuose jau siekia filosofinių apibendrinimų šventės tema, tai mažiausieji džiugina gaivališka išraiška, vaikišku džiugesiu ir begaliniu nuoširdumu.

Šilta ir jauki kalėdinė dvasia, įamžinta vaikų sukurtuose atvirukuose, gruodį persikels į specialią konkurso parodą Lietuvos Respublikos Seimo parodinėse erdvėse. Iš kiekvienos amžiaus kategorijos dalyvių, be laureatų, atrinkta apie 20 darbelių, kurie atstovaus visoms šiųmečiam konkursui pateiktoms Lietuvos ir užsienio šalių moksleivių kalėdinėms miniatiūroms.

Baigiamasis vertinimo komisijos žodis: laimėjo visi be išimties konkurso dalyviai! Profesionalūs dailininkai atidžiai peržiūrėjo  kiekvieną konkursui pristatytą atviruką ir nešykštėjo komplimentų, vertindami vaikų darbelius kaip puikią medžiagą tolimesniems kūrybiniams sumanymams vystyti. Taigi, šiemet gerokai išaugusio konkurso „Kalėdinis atvirukas“ rengėjai ir vertintojai dėkoja visiems jame dalyvavusiems vaikams, jų mokytojams bei linki šviesių, šiltų ir džiaugsmingų ateinančių Šv. Kalėdų ir kūrybingų Naujųjų metų. Tikimės, kad 2018 metais ir vėl visi susitiksime naujame kalėdinio atviruko konkurse.

 

 

Kristina Stančienė