Į pagrindinį turinį 
  
 

Spalio 15 d. vyko tradicinė konferencija „Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“. Nors, atsižvelgiant į situaciją šalyje ir pasaulyje, ji surengta nuotoliniu būdu, neįprastas formatas nesutrukdė susirinkti ir pranešėjų pristatymų išklausyti daugiau nei dviem šimtams dalyvių iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų.

Organizatorių vardu konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius Algirdas Sakevičius ir VU botanikos sodo direktorius dr. Audrius Skridaila.

Plenariniuose pranešimuose konferencijos dalyviai susipažino su naujausiomis tendencijomis, idėjomis ir siūlymais, kaip kurti mokyklų edukacines erdves.

Anykščių rajono savivaldybės meras, gamtininkas, Traupio botanikos sodo kūrėjas Sigutis Obelevičius pristatė dalyviams, kokia turi būti mokyklos aplinka, kad joje klestėtų biologinė įvairovė. Mokytojai, mokyklos bendruomenė gali pasinaudoti pačiomis įvairiausiomis galimybėmis turtinant aplinką, stebint ir fiksuojant joje klestinčius organizmus. Pranešėjas pamokė, kaip rinkti ir interpretuoti biologinės įvairovės duomenis mokyklos aplinkoje.

Vilniaus universiteto botanikos sodo vyresnioji botaninių kolekcijų kuratorė Teresė Jokšienė pristatė kuriamą Nacionalinės gamtos mokyklos „Biosferą“. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, bendradarbiaudamas su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įgyvendina Nacionalinės gamtos mokyklos kūrimo projektą. Viena jo dalių – „Biosferos“ sukūrimas. Šioje ekspozicijoje lankytojai galės susipažinti su augalijos ir gyvūnijos pasauliu, vyks įvairūs edukaciniai užsiėmimai.

Dr. Darius Ryliškis, Vilniaus universiteto botanikos sodo Augalų kolekcijų skyriaus vadovas, supažindino su svarbiausia informacija apie invazinius augalus, kurią būtina žinoti visiems edukacinių erdvių kūrėjams. Mokyklų edukacinių erdvių konkurso metu lankydamasi ugdymo įstaigose vertinimo komisija pastebėjo, kad mokytojams trūksta žinių apie invazines organizmų rūšis, o kartais jos net auginamos mokyklų aplinkoje, ko būti neturėtų.

Dendrologė, Vilniaus universiteto botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus specialistė Gintarėlė Jurkevičienė papasakojo, kuo svarbūs negyvi, išvirtę medžiai ir kaip juos pritaikyti mokyklų edukacinėse erdvėse. Pasak pranešėjos, nuvirtęs medis tęsia gyvenimą kaip puikus mokymo objektas ir tampa samanų, grybų, smulkių gyvūnų stebykla.

Konferencijoje pranešimus taip pat pristatė ir patys edukacinių erdvių kūrėjai, dirbantys skirtingų tipų ugdymo įstaigose. Savo patirtimi ir idėjomis pasidalino net 24 pranešėjai iš visos Lietuvos. Pranešimų teminis spektras labai platus, tačiau juos vienijanti idėja – originalūs sumanymai ir praktinės patirtys, kaip vidaus ir lauko edukacines erdves padaryti naudingas ir patrauklias įvairaus amžiaus vaikams ir sėkmingai jas pritaikyti ugdymo procese: nuo augalo vystymosi proceso pažinimo patiems mažiausiems iki interaktyvaus būdo mokytis genetikos vyresnių klasių mokiniams.

Konferencijos pabaigoje buvo apdovanotos Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkurso nugalėtojos. Trims dešimtims mokyklų buvo išsiųstos nugalėtojų lentelės ir dovanos. Dar penkios ugdymo įstaigos, kurios šiais metais nepateko tarp nugalėtojų, bet išsiskyrė originalumu, savitumu, taip pat buvo paminėtos ir apdovanotos.

Konkurso rezultatus apžvelgė Vilniaus miesto savivaldybės ekologė, Vilniaus kolegijos docentė dr. Ona Motiejūnaitė. Idėjomis, kaip plėtoti edukacines erdves ir paskatinti, kad jos vis dažniau būtų pritaikomos pamokose ir įvairiuose užsiėmimuose, padėtų mokytis kūrybiškai ir interaktyviai, pasidalino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformaliojo švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Birietienė ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio skyriaus vedėjas Almantas Kulbis.

Renginį inicijavo – Švietimo ir mokslo ministerija, organizavo – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Vilniaus universiteto botanikos sodas.

PRANEŠIMAI

„Mokyklos aplinka – terpė bioįvairovės klestėjimui, pažinimui, išsaugojimui“, Sigutis Obelevičius, Anykščių rajono savivaldybės meras, Traupio botanikos sodo kūrėjas
„Nacionalinės gamtos mokyklos biosfera: nuo vizijos sukūrimo link. Pasaulio žaliasis rūbas kiekvienam“, Teresė Jokšienė, Vilniaus universiteto botanikos sodo vyresnioji botaninių kolekcijų kuratorė 
„Invaziniai augalai – grėsmė natūraliai florai“, dr. Darius Ryliškis, Vilniaus universiteto botanikos sodo Augalų kolekcijų skyriaus vadovas 
„Medžiai. Gyvenimas po gyvenimo“, Gintarėlė Jurkevičienė, Vilniaus universiteto botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus specialistė, dendrologė 

TRUMPIEJI PRANEŠIMAI

„Kiemas – vaikams žaisti ir ugdytis“, Jolita Žaliauskienė, Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“
„Edukacinės erdvės  vieta laisvai augti, pažinti tyrinėti“ , Audra Liaudanskienė, Jūratė Tatolytė, Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“
„Ar pertrauka gali būti kokybiška?“, Liudmila Švarcienė, Gintarė Masalskienė, Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla
„Edukacinių erdvių galia“, Vilma Pūkienė, Lina Geležauskienė, Marijampolės lopšelis- darželis „Rasa“
„Visuminis + emocinis + patirtinis ugdymas(is) = laimingas vaikas“, Lilija Miežinienė, Renata Lukoševičienė, Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“
„Patirčių lauko erdvėse dienoraštis“, Daiva Rekštienė, Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“
„Edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo procese“, Ingrida Paluckienė, Šeduvos lopšelis-darželis
„Edukacinių erdvių praktinis pritaikymas Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje“, Danutė Kriščiūnienė, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla
„Ugdymo proceso vizualizavimas ir pritaikymas edukacinėse erdvėse“, Violeta Povilonytė, Loretė Sarapinienė, Kauno technikos profesinio mokymo centras
„Literatūrinis takas Traupio botanikos sode“, Janina Palikevičienė, Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyriaus
„Gimnazija su menų pakraipa“, Gita Kubilienė, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija
„Įstaigos bendruomenė – edukacinių erdvių kūrėja“, Irena Girdvainienė, Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Buratinas“
„Visuminis ugdymas(is) lauko edukacinėse erdvėse“, Auksė Buožienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis
„Edukacinių erdvių efektyvumas vaikų ugdyme“, Raimunda Mockuvienė, Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“
„Edukacinės erdvės lauke“, Rosita Ulinskienė, Birštono lopšelis-darželis „Vyturėlis“
„Integruota tikybos ir pasaulio pažinimo pamoka lauko klasės darže „Pažįstu gyvybės pasaulį“!“, Kristina Ališauskienė, Vilma-Viltė Šivickienė, Kauno Šv. Kazimiero progimnazija
„Virtuali meno galerija – gimnazijos kūrybinio ugdymo proceso atspindys“, dr. Emilija Urnėžienė, VšĮ „Saulės“ privati gimnazija
„Ugdymo kokybės siekiame kitaip...“  Rasa Marcinkienė, Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“
„Pradinių klasių mokinių emocinio intelekto ir atminties lavinimas bendrojo ugdymo kontekste“, Vilma Viltė Šivickienė, Kauno Šv. Kazimiero progimnazija
„Interaktyvus žemėlapis“, Dalia Umantaitė-Vaivadienė, Aleksandras Ronkus, Klaipėdos „Versmės“ progimnazija
„Edukacinė erdvė – tylusis mokytojas“, Daiva Dirsienė, Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija
„Mokytis genetikos – į ugsymosi sodą“, Marytė Gečienė, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
Darželio edukacinės erdvės spalvų, formų, raidžių ir gamtos pažinimui, Indrė Matevičienė, Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“

 


Trumpieji pranešimai (vaizdo įrašas)