Į pagrindinį turinį 
  
 
Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizavo nuotolinį seminarą neformaliojo švietimo mokytojams „Misija įmanoma: kompetencijų ugdymas neformaliojo švietimo kontekste“, vykusį spalio 27 d. ir lapkričio 6 d. Į renginį susirinko įvairių ugdymo programų neformaliojo švietimo mokytojai iš visos Lietuvos.

Seminaro metu buvo apžvelgta kompetencijomis grįsto ugdymo esmė ir patirtys Lietuvoje bei pasaulyje. Neformaliojo švietimo mokytojai buvo kviečiami diskutuoti, kodėl svarbus kompetencijomis grįstas ugdymas ir kiek bei kokių kompetencijų ugdome. Seminaro dalyviai nėrė į temą ir giliau – programos eigoje buvo kalbama ir apie kūrybiškumo, kultūrinės, pažinimo, skaitmeninės, pilietiškumo, emocinės ir sveikos gyvensenos bei komunikavimo kompetencijų ugdymą.

Kvalifikacijos kėlimo seminarą vedė LMTA Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros profesorė, socialinių mokslų daktarė Rūta Girdzijauskienė.