Lt | En
  
     
   

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B, Vilnius) atidaryta paroda „Piešiniai. 6–8 dešimtmetis iš VDA Piešimo katedros fondų“. Paroda veiks iki vasario 28 d. Įėjimas laisvas, kviečiame apsilankyti.

***
PIEŠINIAI
6–8 dešimtmetis
Iš VDA piešimo katedros fondų

 

Meno pasaulyje nuolat vyksta vertybių permąstymai, reikalaujantys nuolatinių pokyčių dailės mokymo sistemoje, kuri privalo būti orientuota į meno raidą ir pažangą.

Piešinyje jautriai atsispindi socialinė, politinė, moralinė, kultūrinė epochos situacija ir kūrėjo išgyvenimai. Vertybine prasme piešinys yra tolygus tapybai, grafikai ar kitiems vaizduojamiesiems menams. Jis atlieka pagrindinį vaidmenį stebint aplinką ir kaupiant informaciją, kuri vėliau panaudojama kūryboje. Piešinys labai svarbus ir kuriant naujas meno formas. Jokie vizualūs ženklai ar kodai neatsiranda iš niekur, jie nekuriami vadovaujantis vien prigimtimi. Tam reikia mokėti stebėti gamtą, pažinti ne tik išorinį, bet ir vidinį savo pasaulį, turėti stiprią emocinę atmintį.

Piešinys visuomet buvo sudėtinė plastinio meno dalis, kompozicinio sumanymo elementas. Tačiau jis neabejotinai turi ir savo vertę. Kitu atveju nebūtų toks aktualus ir mūsų dienomis. Galima tvirtai teigti, jog piešinys turi savo specifiką, būdingą tik jam pačiam ir gali daryti poveikį žiūrovui. Piešinys rodo buvimo pasaulyje patirtį, yra didelė analitinio ir dvasinio darbo išraiška. Jo sukūrimui yra svarbi objektyvios išraiškos ir subjektyvaus matymo darna.

Jokiais žodžiais ir filosofinėmis įžvalgomis neįmanoma paaiškinti menininko noro piešti. Tolygus jam gali būti tik noras tapyti, lipdyti ar kurti kitokį meną.

VDA prof. Jonas Kazlauskas