Į pagrindinį turinį 
  
 

2019-aisiais bus minimos kunigo ir rašytojo, visuomenės veikėjo J. Tumo-Vaižganto 150-osios gimimo metinės. J. Tumas-Vaižgantas (1869–1933) yra viena ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių, tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjas, lietuvių prozos klasikas, kritikas ir literatūros istorikas, kurio kūrybinis palikimas yra gausiausias tarp to meto rašytojų. Įvairiapusės J. Tumo-Vaižganto veiklos tikslas taip pat buvo jungti tautą, kad ši bendradarbiautų tėvynės labui.

Akcijos tikslas – paskatinti mokinius pilietiškai ir kūrybiškai pažvelgti į Juozo Tumo-Vaižganto asmenybę, jo veiklą ir originaliai išreikšti savo įžvalgas apie šios iškilios asmenybės kultūrinį, kūrybinį palikimą.  Akcijos vykdymo laikas – 2019 m. balandžio–spalio mėn.

Akcijoje gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai ir kitos mokinių klasės, grupės (klubai, būreliai, iniciatyvinės grupės, jaunimo organizacijos).

Akcijos aprašas

Dalyvio anketa