Į pagrindinį turinį 
  
 
Konkurso tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į aplinkosaugines problemas, skatinti tvaresnį požiūrį į vandens naudojimą bei suteikti jiems galimybę išreikšti savo požiūrį į vandens saugą ir taršos prevenciją, ugdyti vertybines nuostatas ir kūrybinius gebėjimus.

Konkursą organizuoja Lietuvos vandens tiekėjų asociacija bendradarbiaudama su Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA) ir savivaldybių švietimo skyriais.

Konkurso organizavimas
 
Pirmas etapas vyks Lietuvos miestuose ir rajonuose. Pirmąjį etapą organizuoja vandens tiekimo įmonės, kartu su savivaldybių švietimo įstaigomis.
Pirmųjų vietų laimėtojų darbai siunčiami šalies konkurso etapui. Jie turi būti atsiųsti iki 2024 m. balandžio 26 d. adresu:

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija,
Laisvės pr. 117 A, 06118 Vilnius.


Informacija tel. (+370 5) 230 13 70 arba el. paštu birute@lvta.lt