Lt | En
  
     
   
Imkitės pilietinių ir socialinių iniciatyvų, jas įgyvendinkite ir pristatykite. Iki rugsėjo laukiame ne tik jūsų gerosios patirties pavyzdžių, bet ir nepavykusių iniciatyvų pristatymo, tik nurodykite, su kokiomis problemomis susidūrėte ir kaip jas bandėte spręsti. Galima pristatyti ir 2014–2016 metais įvykdytas iniciatyvas. Iniciatyvų pristatymų siuntimo laikas pratęstas iki spalio 23 d. 

Pasirinktos iniciatyvų kryptys, temos gali būti įvairios, pvz.: socialinių problemų sprendimas, švietėjiškos akcijos bendruomenės nariams, institucijoms, savanoriškos veiklos organizavimas, užimtumo skatinimas, aplinkosauga ir kt. Taip pat galima sukurti ir socialinės tematikos filmuką. 
Akcijos koordinatorė – LMNŠC Pilietinio ugdymo skyriaus metodininkė Loreta Kisnieriūtė, tel. (8 5) 248 6282, mob. 8 677 68552, el. paštas loreta.kisnieriute@lmnsc.lt.

Iniciatyvos aprašas
Dalyvių anketa