Į pagrindinį turinį 
  
 
Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kviečia neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjus teikti paraiškas nacionalinio lygmens NVŠ programų (būrelių) finansavimui iki birželio 1 d.

Finansuojamos NVŠ programos, vykstančios nuotoliniu ir mišriu būdu; kurių kryptis STEAM ir/arba jų tikslinė grupė yra 9–12 kl. mokiniai; kuriose mokosi mokiniai iš skirtingų savivaldybių.

Mokiniui skiriamo NVŠ krepšelio dydis – 25 Eur. Paraiškoje reikia nurodyti – nacionalinio lygmens programa.

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) akredituotos programos gauna nacionalinio lygmens statusą.

Nacionalinio lygmens NVŠ programos didina Lietuvos vaikų neformaliojo švietimo įvairovę, suteikia galimybę dalyvauti programose mokiniams iš visos Lietuvos.

2024 metams nacionalinio lygmens NVŠ programoms finansuoti skirta 216 400 Eur valstybės biudžeto lėšų.

Kaip pateikti paraišką? – NŠPR programų pildymo ir registravimo eiga

Daugiau informacijos? – Finansavimo tvarkos aprašas