Į pagrindinį turinį 
  
 

Nacionalinio lygmens NVŠ programų finansavimas vyksta jau antrus metus. Šios programos didina Lietuvos vaikų neformaliojo švietimo įvairovę. suteikia galimybę dalyvauti mokiniams iš visos Lietuvos.

Paraiškos finansavimui teikiamos elektroniniu būdu, tinklalapyje www.nspr.smm.lt

Akredituotos programos bus finansuojamos valstybės lėšomis. Programoms finansuoti numatyta 92 000 eurų.

Pateikus paraiškas iki birželio 1 d., akredituotos NVŠ programos bus finansuojamos nuo spalio mėn.

Nacionalinio lygmens NVŠ programų akreditavimą ir finansavimą vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Daugiau informacijos: 

https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_svietimo_finansavimas/

D.U.K.

Tel. 8 5 231 6133
el. p. nvskokybe@lmnsc.lt