Lt | En
  
 
Informuojame, kad karantino laikotarpiu neformalusis švietimas vyksta nuotoliniu būdu. Jei to daryti neįmanoma dėl veiklos specifikos, pvz., treniruotės baseine, neformaliojo švietimo veikla tuo laikotarpiu stabdoma.

Tos pačios nuostatos galioja ir stovykloms.

Saugant visų mūsų sveikatą, svarbu riboti skirtingų vaikų kontaktinį bendravimą. Tad stovyklos negali būti rengiamos įprastu būdu, jas patariama nukelti į kitas mokinių atostogas arba organizuoti nuotoliniu. Tas pats galioja ir dienos stovykloms, mokinių ekskursijoms ir edukacinėms programoms, į kurias kviečiami skirtingų grupių, amžiaus vaikai. 


Parengta pagal ŠMSM informaciją