Lt | En
  
 
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba bei Lietuvos socialinių tyrimų centras vykdo apklausą, kurioje yra pateikti klausimai susiję su ES jaunimo dialogo 7 ciklo metu nagrinėjamais ES jaunimo tikslais. Jaunimo dialogas – tai jaunimo ir politikos formuotojų diskusijų įvairiomis temomis procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad formuojant ES jaunimo politiką būtų atsižvelgiama į jaunimo nuomonę.

Surinkta anoniminė duomenų bazė bus teikiama Europos jaunimo forumui, tam kad būtų pateikta ES jaunimo dialogo 7-ojo ciklo nacionalinė išvada.

Apklausą rasite čia: https://apklausa.lt/f/jaunimo-14-29-metu-apklausa-tcyf85r/answers/new.fullpage