Į pagrindinį turinį 
  
 
Tvarumo pokyčiai tampa įprasta mokyklos gyvenimo dalimi. Mokykla yra puiki terpė skleistis tvarumo idėjomis. Tvaresnėje aplinkoje vaikai ne tik geriau mokosi, bet ir daugiau laiko nori leisti mokykloje, jos pastate ar lauko erdvėse. Pokyčiai mokyklose gali tapti tvarumo iniciatyvomis gyvenviečių, miestų bendruomenėms.

Kas tai?

Darbotvarkė „Tvari mokykla 2030“ – tai priemonių sistema konkretiems veiksmams ir pokyčiams, įgalinantiems mokyklų bendruomenes tiesiogiai prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

Kas gali dalyvauti?

Prie Darbotvarkės „Tvari mokykla 2030“ gali prisijungti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos ir profesinio rengimo centrai.

Kaip įsitraukti?

Mokyklos tampa dalyvėmis informuodamos savivaldybės švietimo padalinį (savivaldybėse Tvarių mokyklų veiklą koordinuoja savivaldybės koordinatorius). LINEŠA parengė Tvarios mokyklos įsivertinimo vadovą, kuriuo naudotis itin paprasta. Atlikusi įsivertinimą, mokykla įsipareigoja keistis tvarumo link bei pati nusimato kaitos tempus, atsižvelgdama į mokyklos tipą, galimybes, turimas kompetencijas, bendruomenės įsitraukimo lygį.

Kiekviena dalyvaujanti mokykla įgyja teisę dalyvauti Nacionaliniame tvarių mokyklų vertinime. Mokyklų atstovams numatoma rengti kvalifikacijos renginius, tarptautinius mainų vizitus, konferencijas. 2024 metais startuos puslapis www.tvarimokykla.lt, kuriame mokyklos dalinsis patirtimi, galės naudotis mokymo priemonėmis ir resursais.

Darbotvarkės Tvari mokykla 2030 savivaldybės koordinatoriaus atmintinė

Daugiau informacijos kontaktais: tomas.pocius@lmnsc.lt, +370 604 35 169.