Lt | En
  
 

Mokinių savivalda yra reikšmingas instrumentas, padedantis stiprinti visos mokyklos kultūrą, atstovauti mokinių interesams, užtikrinti sėkmingą jų saviveiksmingumą ir psichologinę gerovę.

Minint mokyklų bendruomenių metus, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru ir Lietuvos moksleivių sąjunga pagal LR Vyriausybės patvirtintą mokyklų bendruomenių minėjimo 2020 metais planą spalio 7–8 d. ir 14–15 d. organizavo kvalifikacijos tobulinimo seminarus mokinių savivaldų kuratoriams „Mokinių savivaldų kuratorių kompetencijų stiprinimas per patirtinį ugdymą“.

Į seminarus rinkosi dalyviai iš šalies gimnazijų ir progimnazijų ir visi kartu mokėsi, kaip lydėti ir moderuoti mokinių grupę, aiškiau suprasti savo vaidmenį šiose pareigose ir skatinti kokybišką kuratorių bendradarbiavimą bei tinklo kūrimą.