Į pagrindinį turinį 
  
 

Kaune aptarta neformaliojo vaikų švietimo situacija savivaldybėse ir galimybės švietimo kokybei ir prieinamumui didinti

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC) ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 2018 m. gruodžio 5–6 d. Kaune organizavo konferenciją „Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo situacija savivaldybėse“.

Konferencijos metu pristatytos NVŠ tikslinio programų finansavimo organizavimo aktualijos. Apžvelgti 2018 m. vykdytų apklausų duomenys. Tauragės r., Rokiškio r., Ukmergės ir Utenos r. savivaldybių darbuotojai pasidalino NVŠ įgyvendinimo savivaldybėse gerąją patirtimi.

Supažindinta su parengta savivaldybėms rekomenduojamą neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika.

Renginyje dalyvavo neformalųjį vaikų švietimą savivaldybėje kuruojantys asmenys ir asocijuotų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų atstovai.

Konferencijos pranešimai:

1 diena:

2 diena: