Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 

Gruodžio 10 d. įvyko konferencija „Neformaliojo vaikų švietimo iššūkiai ir perspektyvos. Šiemet renginys persikėlė į virtualią erdvę ir sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo.

Konferencijoje kalbėta apie iššūkius, COVID-19 pandemijos metu tenkančius švietimo sistemai ir konkrečiai neformaliajam vaikų švietimui. Karantino metu grėsmės lygiui švietimo įstaigose nuolat kintant ir užsiėmimams keliantis į virtualią erdvę, NVŠ teikėjai į pagalbą telkiasi naujausias technologijas ir integruoja jas į ugdymo procesą, bet deja, ne visų sričių užsiėmimai gali efektyviai vykti nuotoliniu būdu, todėl ateityje būtina ieškoti ne tik nuotolinio, bet ir individualizuoto darbo su mokiniais galimybių.

Renginio metu pristatyti NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pokyčiai, registrų ir dokumentų rengimo naujienos, leidžiančios dirbti efektyviau.

Aptarta NVŠ tikslinio finansavimo kuriama pridėtinė vertė. 2020 m. NVŠ tiksliniam finansavimui iš ES struktūrinių fondų buvo skirta 12 mln. lėšų, kuriomis pasinaudojo kas ketvirtas vaikas šalyje. Planuojama, kad 2021 m. NVŠ krepšelio finansavimas dar labiau augs – jam ketinama skirti 17 mln. eurų.

Nuo 2015 metų, kai pradėtas tikslinis NVŠ finansavimas, iš viso šiai sričiai skirta daugiau nei 56 mln. eurų. Tikslingai skiriamos NVŠ lėšos didina užimtumą ir padeda į įvairias veiklas įtraukti daugiau vaikų, ugdyti jų dalykines kompetencijas, bendravimo įgūdžius, kūrybiškumą, pilietiškumą ir kritinį mąstymą. Kitas svarbus skiriamo finansavimo aspektas – auganti NVŠ veikų įvairovė ir pasiūla ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose.

Konferencijoje dėmesys skirtas ir pozityvaus mąstymo metodikoms, ugdymo inovacijoms, skaitmeninių priemonių taikymo galimybėms neformaliajame vaikų švietime pristatyti ir aptarti.

Konferencijos metu vyko viktorina. Kviečiame ir Jus pasitikrinti savo žinias apie neformalųjį vaikų švietimą.

Viktorina

Konferencijos programa

Konferencijos pranešimai:

Švietimo sistemai tenkantys iššūkiai COVID-19 kontekste

Neformaliojo vaikų švietimo tikslinio finansavimo pridėtinė vertė

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pokyčiai

Registrų ABC. Kas naujo?

Marijampolės moksleivių kūrybos centro sėkmės istorija

Ateities kompetencijos ir IT inovacijos NVŠ ugdyme. Ar pasivysime progresą?

Dokumentų valdymo pokyčiai. Kaip palengvinti savo darbą?