Į pagrindinį turinį 
  
 
Gruodžio 15 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko nacionalinis konkursas „Science on Stage Lithuania. 2023“. Konkurso pagrindinis prizas – kelialapis į tarptautinį „European Science on Stage“ festivalį, kuris vyks Suomijoje, Turku, 2024 metų rugpjūčio 12–15 dienomis. Visi į nacionalinį turą patekusių projektų autoriai apdovanoti NŠA ir LINEŠA įsteigtais prizais. 

„Science on Stage“ festivaliai yra didžiausi Europos švietimo festivaliai, skirti STEM dalykų mokytojams. Jie organizuojami, kas dvejus metus įvairiose Europos šalyse, siekiant sujungti ir įkvėpti mokytojus, dalintis gerąja patirtimi ir naujovėmis mokymo srityje.  

 Dėmesys skirtas kasdieniniam gyvenimui ir tvarumo temoms 

Į nacionalinį turą buvo pakviesti projektų autoriai, pateikę kokybiškas paraiškas, atitikusias vieną iš pagrindinių temų (Gamtos mokslai mažiesiems; Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas; STEM ugdymas ir technologijos; STEM ugdymo įvairovė; STEM integracija su menais; Bendradarbiavimas STEM ugdymo srityje) bei projekto kriterijus: inovatyvi idėja ar jos įgyvendinimas, skatina mokinius domėtis STEM mokslais, siejasi su kasdieniu gyvenimu, tvarumas, įgyvendinamas mokykloje ir nereikalauja papildomų finansavimo šaltinių, skatina tyrimais grįstą mokymąsi. 

 Konkurso dalyviai, laikydamiesi keliamų reikalavimų, parengė stendinius pranešimus bei naudodami atsivežtas projektui naudotas priemones ir jų rezultatus – pristatė savo projektus vertinimo komisijai bei kolegoms.   

Vertinant pristatymus buvo atsižvelgta į pristatymo trukmę, klausytojų įtraukimą į pranešimą, kūrybiškai pristatytą projektą bei pateiktus atsakymus į komisijos užduotus klausimus. Dalyvių pristatymus vertino  Nacionalinio „Science on Stage Lithuania“ komiteto nariai, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros ekspertai. 

Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė atkreipė dėmesį į šio konkurso tikslą, kuris yra įvertinti ir išrinkti STEM ir STEAM projektus. Tačiau, anot R. Krasauskienės, daug svarbesnį šio konkurso tikslą nusako jo moto – „mokytojas mokytojui“.  

„Šis moto mums patvirtina, kad Jūs, mokytojai, ne tik puoselėjate mokinių talentus moksliniuose, bet ir matematikos, inžinerijos, technologijų projektuose, taip kartu stiprindami vieni kitus savo indėliu burdami mokslo, mokymosi įkvėptą bendruomenę. 

Jūs, mokytojai, skatinate visus dalintis geriausiomis savo patirtimis, semtis idėjų ir užmegzti ryšius bendriems projektams“, – sako R. Krasauskienė. 

Apdovanoti geriausieji  

Pagrindinio prizo – kelionės į tarptautinį festivalį „European Science on Stage“ – laimėtojais pripažinti: Jurgita Badaraitė ir Inga Tavoraitė (Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus, pradinio ugdymo skyrius). Projektas „STEAM šiaudinių sodų geometrijoje“. Inga Hokušienė ir Milda Baltuškienė (Šeduvos gimnazija). Projektas „Tyliau“. Sigita Kaminskienė ir Rasa Kazlauskienė (Vilniaus Žemynos gimnazija). Projektas „Kūrybinės kalbos verslas mokyklos kontekste: liaudies kūrybos (pasakų) iliustracijos“. Roma Pociūtė ir Viktorija Šamrina (Klaipėdos Vydūno gimnazija). Projektas „Kavos prikėlimas antram gyvenimui“. Publikos prizas, įsteigtas NŠA, atiteko Henrietai Stachovskienei (Motiejaus Šimelionio gimnazija, Lentvaris, Trakų r.). Projektas „PVC vamzdžių panaudojimas kuriant ir gaminant inovatyvaus dizaino šviestuvus“.  

NŠA prizai taip pat atiteko projektų, kurio tik per šimtąsias vertinimo dalis nepateko į nugalėtojų tarpą, projektams: Jolanta Lašinienė (Lopšelis-darželis „Žibutė”). Projektas „Šviečiantis miestas“. Sigita Kaminskienė ir Tomas Jurgutis (Vilniaus Žemynos gimnazija). Projektas „Vilniaus šachmatai“. Sigita Grigaliūnienė (Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla). Projektas „Nuo biologijos lig tradicijos “. 

Konkurso organizatoriai – Nacionalinė švietimo agentūra, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra ir nacionalinis „Science on Stage“ komitetas –  nuoširdžiai džiaugiasi kūrybingais, geranoriškais, išradingais, kompetentingais Lietuvos pedagogais, skleidžiančiais savo šviesą ir idėjas, suprantančiais ir realizuojančiais STEAM idėjos esmę. 

Geriausiais STE(A)M projektais pripažinti šie projektai: „STEAM šiaudinių sodų geometrijoje“, „Tyliau“, „kūrybinės kalbos verslas mokyklos kontekste: liaudies kūrybos (pasakų) iliustracijos“ ir „Kavos prikėlimas antram gyvenimui“. Šių projektų autoriams atiteko pagrindinis prizas – dalyvavimas tarptautiniame festivalyje „European Science on Stage“ 2024 Suomijoje.