Į pagrindinį turinį 
  
 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras jau ne pirmus metus vykdo ES lėšomis finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Įvairios jo veiklos padeda plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse. Viena jų – pilotinio 4K modelio išbandymas mokyklose.  

Kas yra 4K?

Pastarųjų metų tendencijos rodo, kad mokiniai noriai dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, savanoriauja, skiria daug laiko savo asmeniniam tobulėjimui. Tačiau mokykloms trūksta patirties ir įrankių individualiai įgytoms kompetencijoms ugdyti, vertinti ir pripažinti. Dėl šios priežasties vienas iš mokykloms išbandyti siūlomų sprendimų būdų yra 4K (aš kuriu, aš keičiu, aš su kitais, aš kitiems) – modelis, skirtas patvirtinti mokinių neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas. Tikimasi, kad ateityje jis taps vienu iš kriterijų, pagal kurį aukštosios mokyklos atsirinks būsimus studentus. Pavyzdžiui, gaudamos prieigą prie kiekvieno mokinio kompetencijų aplanko, kuriame bus sudėti visų prasmingų mokinių veiklų už mokyklos ribų įrodymai.

Kaip 4K modelis bus įgyvendinamas mokyklose?

Bandomuoju laikotarpiu – artimiausiais mokslo metais  – 4K modelį išbandys 5 konkurso būdu atrinktos savivaldybės ir projekte sutikusios dalyvauti skirtingos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančios mokyklos. 30 mokytojų iš Alytaus, Kaišiadorių, Panevėžio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybių projekto laikotarpiu mokiniams padės rasti juos dominančias ir aktualias veiklas, išsikelti realius tikslius, įsivertinti savo pažangą, plėtos mokyklos socialinių partnerių tinklą, kuriems talkinant mokiniai galės įgyvendinti norimas 4K veiklas.

Dalyvavimas projekte mokiniams suteiks galimybių realizuoti savo idėjas, nebūtinai jas siejant tik su neformaliuoju vaikų švietimu. Pagrindinis 4K tikslas – ne didinti mokymosi krūvį mokiniams, bet padėti jiems atrasti gilesnę prasmę jau vykdomose veiklose, paskatinti išbandyti naujas, geriau pažinti save. Mokyklose, kurios dalyvaus 4K modelio bandomojoje programoje, 4K modelis pakeis šiuo metu kiekvienam pagrindinio ugdymo pakopoje besimokančiam mokiniui privalomas socialines – pilietines valandas. Jos bus skirtos ugdomiesiems pokalbiams su 4K koordinatoriumi mokykloje, planuojant savo veiklas, keliant asmeninius tikslus, ir laikui, kurį mokinys praleis apmąstydamas savo patirtis 4K veiklose.  

Visi 4K koordinatoriai dalyvavo specialiai jiems parengtoje 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programoje „Asmeniniais besimokančiojo tikslais ir refleksija grįsto ugdymo (4K modelio) įgyvendinimas“. Kontaktiniu ir nuotoliniu būdu balandžio–gegužės mėn. vykusiuose mokymuose mokytojai buvo supažindinti su pagrindiniais 4K modelio principais, gerosiomis užsienio praktikomis, mokėsi  organizuoti 4K modelio veiklą savo ugdymo įstaigose.

Paveikslėlis