Lt | En
  
 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras sukūrė naują metodinę medžiagą – filmų ciklą „Mokyklų edukacinių erdvių geroji patirtis: sklaidos aspektas“. Filmų tikslas – pristatyti edukacines erdves ir gamtos ekspozicijas mokyklų aplinkoje, gyvosios ir negyvosios gamtos ekspozicijų kūrimą ir panaudojimą formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese, plėtoti naujas ir originalias edukacinių erdvių kūrimo idėjas, išsaugant ugdymo įstaigų aplinkos ir vidinių erdvių biologinę įvairovę, atskleidžiant jų edukacinę reikšmę.

Filmai, kurti 2017 metų vasarą, skirti savivaldybių administracijų, švietimo skyrių, ugdymo įstaigų vadovams, specialistams ir darbuotojams, kuruojantiems ir kuriantiems ugdymo įstaigų edukacines erdves ir jų funkcionavimą.  

2017 metais pasidalinti gerąja edukacinių erdvių kūrimo patirtimi pasirinktos trys skirtingos ugdymo įstaigos – 2016 metų Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso nugalėtojos: Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija ir Zarasų Žemės ūkio mokykla-profesinio rengimo centras.

Filmai:
Zarasų žemės ūkio mokyklos edukacinės erdvės
Šeduvos gimnazijos edukacinės erdvės
Veisiejų S. Gedos gimnazijos edukacinės erdvės