Lt | En
  
 

Metodinių rekomendacijų tikslas – padėti nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu, taip pat atsiradus kitų ekstremalių aplinkybių. Rekomendacijose pateikiami patarimai, kaip saugiai organizuoti kokybišką savanorišką veiklą tiesiogiai ir nuotoliniu būdu atsižvelgiant į konkrečių tikslinių grupių poreikius, galimybes, teikiamų paslaugų pobūdį bei darbo su jomis specifiką.

Metodinės rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms parengtos remiantis viešai skelbiama informacija ir dokumentais, fokusuotos grupės diskusijos su savanorišką veiklą koordinuojančių ir organizuojančių nevyriausybinių organizacijų atstovais rezultatais bei organizacijų papildomai pateikta informacija, konsultacijomis su savanoriškos veiklos ekspertais bei užsienio šalių (Estijos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir kitų šalių) organizacijų gerąja patirtimi.

Rekomendacijos