Lt | En
  
 
Jungtinės Tautos – didžiausia, universali tarptautinė organizacija, jungianti 193 valstybes, prisidedanti sprendžiant įvairias globalias problemas, tokias kaip klimato kaita, technologijų, kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto keliami iššūkiai, kova su pandemijomis ir jų pasekmėmis, taikos ir saugumo užtikrinimas, įšaldyti konfliktai, žmogaus teisių apsauga, nelygybė ir kita. Jungtinėse Tautose priimami sprendimai prisideda prie ateities pasaulio kūrimo ir daro poveikį šalims ir visuomenėms. Šiais metais Jungtinės Tautos mini 75-erių metų sukaktį, o 2021 m. bus minimos 30-osios Lietuvos narystės Jungtinėse Tautose metinės.

Siekdama informuoti visuomenę apie tarptautinių organizacijų veiklą ir ugdyti mokinių domėjimąsi Jungtinių Tautų vaidmeniu pasaulyje bei Lietuvos vaidmeniu tarptautinėse organizacijose, šviesti jaunimą apie globalias problemas, Užsienio reikalų ministerija rengia mokinių piešinių konkursą, kurio tema „Jungtinės Tautos, kurių man reikia“. 

Konkurso pradžia – 2020 m. rugsėjo 9 d. Piešiniai konkursui pateikiami iki 2020 m. spalio 12 d. imtinai.
Maloniai prašome Jūsų bendradarbiauti viešinant informaciją mokykloms ir skatinant dalyvauti konkurse.

Viceministras Neris Germanas