Į pagrindinį turinį 
Lt / En
  
 
Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp mokyklų, skleisti gerąją patirtį.

Konkursas organizuojamas dviem etapais: pirmasis etapas vyks savivaldybėse iki 2022 m. gegužės 13 d., nacionalinis – iki 2022 m. liepos 29 d.

Išsamią informaciją apie konkurso sąlygas rasite čia