Lt | En
  
     
   

Siekiant įvertinti esamą situaciją ir ją tobulinti, skelbiamas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) mokyklų programų įgyvendinimo situacijos analizės tyrimas. Kviečiame visas NVŠ ir FŠPU mokyklas prisijungti prie nacionaliniu lygmeniu vykdomo NVŠ mokytojų, mokinių ir tėvų / globėjų apklausų atlikimo. Apklausos pateikiamos iki 2018 m. birželio 1 d.

Nuorodos į klausimynus

NVŠ mokytojams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_p/

Mokinių tėvams/globėjams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_t/

Mokiniams: https://www.lmnsc.lt/anketa/nvsm_mok/

*PASTABA. Neformaliojo švietimo mokyklos – mokyklos, kurių pagrindinė veikla – neformalusis švietimas pagal neformaliojo švietimo programas. Ar esate NVŠ mokykla galite pasitikrinti paspaudę ant šios nuorodos https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Svietimo-ir-mokslo-institucijos/SitePages/Pagrindinis.aspx?ss=90cf4528-2620-459d-a7b7-251251a1ca48