Lt | En
  
 
Reiškiame užuojautą dėl Beno Bačansko, buvusio matematikos olimpiadų prizininko ir šių olimpiadų vertinimo komisijos nario, netekties jo artimiesiems ir draugams. 
Benas, pradėjęs kaip jaunasis matematikas, vėliau mielai dalijosi savo žiniomis ir padėjo augti kitai mokinių kartai, buvo aktyvus, paslaugus ir šiltas matematikų bendruomenės narys.