Lt | En
  
 

Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos paskirtis – padėti neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms ir kitiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų kokybę, kurti ir plėtoti NVŠ programų kokybės kultūrą, didinant jų įvairovę ir dalyvaujančių vaikų skaičių.

NVŠ stebėsenos tikslas – nustatyti NVŠ būklę, analizuoti, prognozuoti jos kaitą bei vertinti vykdomų priemonių įtaką NVŠ tikslams ir švietimo strateginiams tikslams pasiekti, taip pat planuoti galimas intervencijas NVŠ kokybei gerinti.

Ministro įsakymas

2019 m. neformaliojo vaikų švietimo teikėjų kokybės vertinimai:

2018 m. neformaliojo vaikų švietimo teikėjų kokybės vertinimai