Lt | En
  
     
   

Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika parengta išanalizavus 6 savivaldybėse (Utenos, Ukmergės, Plungės, Tauragės, Visagino, Prienų) vykusio eksperimento patirtį. Ši metodika yra rekomendacinio pobūdžio. Įsivertinant programas bus analizuojami šie rodikliai: ugdymo pasiekimai ir pažanga, ugdymo organizavimas, aplinka, lyderystė, vadyba.

Sukurtas įrankis vertinti neformaliojo vaikų švietimo kokybę

Ministro įsakymas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5fddafe0512311e9975f9c35aedfe438