Lt | En
  
     
   

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-29 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOSVALSTYBĖS BIUDŽETOLĖŠŲ, SKIRTŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI, 2017 METAIS PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI, 2017 METAIS PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES, PATVIRTINIMO
Neformaliojo vaikų švietimo vertinimas: anketinių duomenų apžvalga ir analizė

SAVIVALDYBIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAI (2018 m.)

SAVIVALDYBIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAI (2016 m.-2017m.)

Savivaldybių darbuotojai, atsakingi už neformaliojo vaikų švietimo finansavimą

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-1 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

ĮSAKYMAS
DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-1 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 

SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKINIO (KLASĖS, GRUPĖS) KREPŠELIUI FINANSUOTI 2016 METAIS PASKIRSTYMAS PAGAL SAVIVALDYBES

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1–3 priedai

  1. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA

  2. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO FORMA

  3. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA