Lt | En
  
     
   

2018 metai

Konkursui buvo pateiktos 157 projektinės paraiškos. 28 finansuojamiems projektams buvo paskirstyta 149 999 eurų.

Finansavimą gavę pareiškėjai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo informacijos gavimo privalo el. paštu ieva.vasiliauskaite@lmnsc.lt patvirtinti sutikimą vykdyti Projektą už skiriamą (sumažintą) finansavimą ir pagal skirtą sumą pateikti patikslintą Projekto veiklų planą ir Projekto įgyvendinimo sąmatą.

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurso rezultatai

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursui pateiktų paraiškų sąrašas ir administracinio vertinimo rezultatai

Įvairioms mokinių popamokinėms veikloms organizuoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija šiemet skiria 150 tūkst. eurų. Lėšos bus paskirstytos konkurso būdu. Dalyvauti konkurse gali neformaliojo vaikų švietimo ar kitos įstaigos, asociacijos – visi, kas turi teisę užsiimti neformaliojo vaikų švietimo veikla. 

Didžiausia vienam projektui skiriama pinigų suma – iki 10 tūkst. eurų. 

Laukiami projektai, kurie populiarintų fizinį vaikų aktyvumą, stiprintų jų sveikatą, ugdytų kūrybiškumą ir pilietiškumą, skatintų mokinius savanoriauti, įsitraukti į vietos bendruomenių veiklą, tyrinėti, lavintų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse. 

Konkurse siūlomi mokinių užsiėmimai turėtų baigtis iki gruodžio 10 d. Vieno projekto trukmė – ne trumpesnė negu 3 mėnesiai. Mokiniams siūlomi užsiėmimai turėtų būti kūrybiški ir jiems patrauklūs, tai negali būti vien teorinio pobūdžio seminarai, sporto ar kultūriniai renginiai. 

Norintieji dalyvauti konkurse elektronines paraiškas iki birželio 15 d. (imtinai) turi siųsti el. paštu konkursas@lmnsc.lt su nuoroda „Konkursui“.

Pernai ministerija tokiems mokinių veiklos projektams paskirstė 150 tūkst. eurų, buvo finansuoti 35 projektai, kurių veiklose dalyvavo beveik 13 tūkst. mokinių.

Įsakymas ir jo pakeitimai
Aprašas
Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo konkurso paraiška (1 priedas)
Neformaliojo vaikų švietimo projektų turinio ir biudžeto pagrįstumo vertinimo forma (2 priedas)
Neformaliojo vaikų švietimo projektų veiklos ataskaita (3 priedas)

Informacija teikiama:
tel. (8 5) 2316133
el. paštu konkursas@lmnsc.lt