Lt | En
  
 

2019 metai

2019 metų Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursui pasibaigus

Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursą 2019 metais buvo pateiktos 89 paraiškos. Vertinimo komisija nusprendė finansuoti 26 projektus. Jiems buvo išdalinta 149 989 eurų, kuriuos skyrė LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
Iš viso įvyko daugiau nei 600 projektų veiklų, kurios įtraukė ir ugdė apie 16 tūkst. vaikų. Buvo suorganizuotos 25 įvairios stovyklos, 4 žygiai ir net 133 kūrybinės ar edukacinės dirbtuvės. Veiklos vyko įvairiose Lietuvos vietovėse.
Vaikai stebėjo paukščius, rūpinosi upių ir upelių švara, fotografavo gamtą, atliko daugybę įvairių eksperimentų ir tyrimų. Iš kultūrinių veiklų pažymėtina teatralizuota muzikinė edukacinė pasaka apie orkestro muzikos instrumentus ir jų žmogiškuosius „charakterius“, pačių mokinių kurti ir režisuoti spektakliai, meninės kūrybos užsiėmimai.
Projektų dėka vaikai taip pat turėjo galimybę plačiau susipažinti su įvairiomis sporto šakomis: kroketu, badmintonu, petanke, smiginiu, baidarių ir kanojų irklavimu, šiuolaikine penkiakove ir kt.
Projektai skatino bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų Lietuvoje ir užsienyje, mokinių kultūrinę raišką, stiprino jų sveikatą, ugdė pilietiškumą. Vaikai įgijo ir lavino naujas žinias gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse.

Skelbiamas projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas, sąrašas

Konkursui buvo pateiktos 89 projektinės paraiškos. 26 finansuojamiems projektams buvo paskirstyta 149 989 eurų. Finansavimą gavę pareiškėjai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo privalo el. paštu konkursas@lmnsc.lt patvirtinti sutikimą vykdyti Projektą už skiriamą finansavimą ir pagal skirtą sumą pateikti patikslintą Projekto veiklų planą ir Projekto įgyvendinimo sąmatą pagal Aprašo 1 priedą.

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurso gavusiųjų finansavimą abėcėlinis sąrašas

Baigtas pirmas vertinimo etapas 

Konkursui buvo pateiktos 89 paraiškos, po administracinio vertinimo paaiškėjo, kad Konkurso aprašą atitiko 88 paraiškos. Jos perduotos ekspertų komisijai, kad įvertintu Projekto turinį ir biudžeto pagrįstumą.


Vilniuje vyko Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurso informacinis renginys.


LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2019 m. gegužės 6 d. Vilniuje organizavo informacinį renginį „Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursas“.

  Daugiau informacijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursą, kviečia teikti paraiškas ir gauti finansavimą įvairiems projektams.  Konkurso biudžetas – 150 tūkst. eurų. Didžiausia vienam projektui skiriama pinigų suma – iki 7 tūkst. eurų.

Laukiami projektai, kurie skatintų bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų, kultūrinę raišką, stiprintų vaikų sveikatą, ugdytų pilietiškumą, lavintų vaikus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse.

Vieno projekto trukmė – ne trumpesnė negu 3 mėn. Numatyta veikla turi būti patraukli vaikams. Nebus vertinami projektai, kurių tikslas – teorinio mokymo seminarai, sporto, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių organizavimas. Panaši veikla gali būti tik kaip priemonė projekto tikslams pasiekti.

Skiriant lėšas, prioritetai teikiami projektams, kurie sudaro galimybes dalyvauti didesniam vaikų skaičiui keliose savivaldybėse, taip pat, jei projekto veiklos vyksta mokinių vasaros atostogų metu, įtraukia vaikus iš socialinės rizikos šeimų ar turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Teikti paraiškas ir gauti finansavimą savo projektams gali neformaliojo vaikų švietimo ar kitos įstaigos, asociacijos – visi, kas turi teisę užsiimti neformaliojo vaikų švietimo veikla. Paraiškų konkursui šiemet negali teikti laisvieji mokytojai ir tie projektų rengėjai, kurie pernai neatsiskaitė už skirtas lėšas ar padarė kitų pažeidimų.

Norintieji dalyvauti konkurse užpildytas paraiškas iki gegužės 15 dienos turi siųsti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui el. paštu konkursas@lmnsc.lt.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija neformaliojo vaikų švietimo projektus po ilgesnės pertraukos vėl ėmė finansuoti 2014 m. Beveik visose savivaldybėse vyko kelios dešimtys ministerijos finansuojamų įvairiausių projektų. 2015 m. ministerija asociacijų, kitų organizacijų parengtiems projektams paskirstė 60 tūkst. eurų, kitąmet – 75 tūkst. eurų. Pernai neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursui buvo paskirstyta 149 999 eurų. Iš viso buvo gautos 157 paraiškos, finansuoti 28 projektai. 2018 metais konkurso veiklose dalyvavo daugiau nei 14 tūkst. vaikų iš Lietuvos ir užsienio mokyklų.

Įsakymas
Aprašas
1 priedas (Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo konkurso paraiška)
2 priedas (Neformaliojo vaikų švietimo projektų turinio ir biudžeto pagrįstumo vertinimo forma)
3 priedas (Neformaliojo vaikų švietimo projektų veiklos ataskaita)

Informacija teikiama tel. (8 5) 2316133
El. paštu konkursas@lmnsc.lt