Lt | En
  
 

2019 metai

2019 metų Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursui pasibaigus

Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursą 2019 metais buvo pateiktos 89 paraiškos. Vertinimo komisija nusprendė finansuoti 26 projektus. Jiems buvo išdalinta 149 989 eurų, kuriuos skyrė LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
Iš viso įvyko daugiau nei 600 projektų veiklų, kurios įtraukė ir ugdė apie 16 tūkst. vaikų. Buvo suorganizuotos 25 įvairios stovyklos, 4 žygiai ir net 133 kūrybinės ar edukacinės dirbtuvės. Veiklos vyko įvairiose Lietuvos vietovėse.
Vaikai stebėjo paukščius, rūpinosi upių ir upelių švara, fotografavo gamtą, atliko daugybę įvairių eksperimentų ir tyrimų. Iš kultūrinių veiklų pažymėtina teatralizuota muzikinė edukacinė pasaka apie orkestro muzikos instrumentus ir jų žmogiškuosius „charakterius“, pačių mokinių kurti ir režisuoti spektakliai, meninės kūrybos užsiėmimai.
Projektų dėka vaikai taip pat turėjo galimybę plačiau susipažinti su įvairiomis sporto šakomis: kroketu, badmintonu, petanke, smiginiu, baidarių ir kanojų irklavimu, šiuolaikine penkiakove ir kt.
Projektai skatino bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų Lietuvoje ir užsienyje, mokinių kultūrinę raišką, stiprino jų sveikatą, ugdė pilietiškumą. Vaikai įgijo ir lavino naujas žinias gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse.

Skelbiamas projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas, sąrašas

Konkursui buvo pateiktos 89 projektinės paraiškos. 26 finansuojamiems projektams buvo paskirstyta 149 989 eurų. Finansavimą gavę pareiškėjai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo privalo el. paštu konkursas@lmnsc.lt patvirtinti sutikimą vykdyti Projektą už skiriamą finansavimą ir pagal skirtą sumą pateikti patikslintą Projekto veiklų planą ir Projekto įgyvendinimo sąmatą pagal Aprašo 1 priedą.

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurso gavusiųjų finansavimą abėcėlinis sąrašas

Baigtas pirmas vertinimo etapas 

Konkursui buvo pateiktos 89 paraiškos, po administracinio vertinimo paaiškėjo, kad Konkurso aprašą atitiko 88 paraiškos. Jos perduotos ekspertų komisijai, kad įvertintu Projekto turinį ir biudžeto pagrįstumą.


Vilniuje vyko Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurso informacinis renginys.


LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2019 m. gegužės 6 d. Vilniuje organizavo informacinį renginį „Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursas“.

  Daugiau informacijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursą, kviečia teikti paraiškas ir gauti finansavimą įvairiems projektams.  Konkurso biudžetas – 150 tūkst. eurų. Didžiausia vienam projektui skiriama pinigų suma – iki 7 tūkst. eurų.

Laukiami projektai, kurie skatintų bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų, kultūrinę raišką, stiprintų vaikų sveikatą, ugdytų pilietiškumą, lavintų vaikus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse.

Vieno projekto trukmė – ne trumpesnė negu 3 mėn. Numatyta veikla turi būti patraukli vaikams. Nebus vertinami projektai, kurių tikslas – teorinio mokymo seminarai, sporto, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių organizavimas. Panaši veikla gali būti tik kaip priemonė projekto tikslams pasiekti.

Skiriant lėšas, prioritetai teikiami projektams, kurie sudaro galimybes dalyvauti didesniam vaikų skaičiui keliose savivaldybėse, taip pat, jei projekto veiklos vyksta mokinių vasaros atostogų metu, įtraukia vaikus iš socialinės rizikos šeimų ar turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Teikti paraiškas ir gauti finansavimą savo projektams gali neformaliojo vaikų švietimo ar kitos įstaigos, asociacijos – visi, kas turi teisę užsiimti neformaliojo vaikų švietimo veikla. Paraiškų konkursui šiemet negali teikti laisvieji mokytojai ir tie projektų rengėjai, kurie pernai neatsiskaitė už skirtas lėšas ar padarė kitų pažeidimų.

Norintieji dalyvauti konkurse užpildytas paraiškas iki gegužės 15 dienos turi siųsti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui el. paštu konkursas@lmnsc.lt.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija neformaliojo vaikų švietimo projektus po ilgesnės pertraukos vėl ėmė finansuoti 2014 m. Beveik visose savivaldybėse vyko kelios dešimtys ministerijos finansuojamų įvairiausių projektų. 2015 m. ministerija asociacijų, kitų organizacijų parengtiems projektams paskirstė 60 tūkst. eurų, kitąmet – 75 tūkst. eurų. Pernai neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursui buvo paskirstyta 149 999 eurų. Iš viso buvo gautos 157 paraiškos, finansuoti 28 projektai. 2018 metais konkurso veiklose dalyvavo daugiau nei 14 tūkst. vaikų iš Lietuvos ir užsienio mokyklų.

Įsakymas
Aprašas
1 priedas (Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo konkurso paraiška)
2 priedas (Neformaliojo vaikų švietimo projektų turinio ir biudžeto pagrįstumo vertinimo forma)
3 priedas (Neformaliojo vaikų švietimo projektų veiklos ataskaita)

Informacija teikiama tel. (8 5) 2316133
El. paštu konkursas@lmnsc.lt

2018 metai

2018 metų Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursui pasibaigus

Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursą 2018 metais, įvairių organizacijų veikloms vykdyti iš LR švietimo ir mokslo ministerijos buvo paskirstyta 149 999 eurų. Vertinimo komisijos sprendimu buvo paskirstyti 28 finansuojamiems projektams iš konkursui pateiktų 157 projektinių paraiškų.

2018 metais konkurso veiklose dalyvavo daugiau nei 14 tūkst. vaikų ir jaunimo iš įvairių Lietuvos ir užsienio bendrojo lavinimo mokyklų (pareiškėjų ataskaitų duomenys). Veiklos skatino vaikų ir jaunimo saviraišką, ugdė savarankiškumą, kūrybiškumą ir pasitikėjimą savimi, įgytos kompetencijos suteikė jiems galimybę tobulėti, geriau pažinti save ir kitus.


Konkursui buvo pateiktos 157 projektinės paraiškos. 28 finansuojamiems projektams buvo paskirstyta 149 999 eurų.

Finansavimą gavę pareiškėjai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo informacijos gavimo privalo el. paštu ieva.vasiliauskaite@lmnsc.lt patvirtinti sutikimą vykdyti Projektą už skiriamą (sumažintą) finansavimą ir pagal skirtą sumą pateikti patikslintą Projekto veiklų planą ir Projekto įgyvendinimo sąmatą.

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurso rezultatai

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursui pateiktų paraiškų sąrašas ir administracinio vertinimo rezultatai

Įvairioms mokinių popamokinėms veikloms organizuoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija šiemet skiria 150 tūkst. eurų. Lėšos bus paskirstytos konkurso būdu. Dalyvauti konkurse gali neformaliojo vaikų švietimo ar kitos įstaigos, asociacijos – visi, kas turi teisę užsiimti neformaliojo vaikų švietimo veikla. 

Didžiausia vienam projektui skiriama pinigų suma – iki 10 tūkst. eurų. 

Laukiami projektai, kurie populiarintų fizinį vaikų aktyvumą, stiprintų jų sveikatą, ugdytų kūrybiškumą ir pilietiškumą, skatintų mokinius savanoriauti, įsitraukti į vietos bendruomenių veiklą, tyrinėti, lavintų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse. 

Konkurse siūlomi mokinių užsiėmimai turėtų baigtis iki gruodžio 10 d. Vieno projekto trukmė – ne trumpesnė negu 3 mėnesiai. Mokiniams siūlomi užsiėmimai turėtų būti kūrybiški ir jiems patrauklūs, tai negali būti vien teorinio pobūdžio seminarai, sporto ar kultūriniai renginiai. 

Norintieji dalyvauti konkurse elektronines paraiškas iki birželio 15 d. (imtinai) turi siųsti el. paštu konkursas@lmnsc.lt su nuoroda „Konkursui“.

Pernai ministerija tokiems mokinių veiklos projektams paskirstė 150 tūkst. eurų, buvo finansuoti 35 projektai, kurių veiklose dalyvavo beveik 13 tūkst. mokinių.

Įsakymas ir jo pakeitimai
Aprašas
Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo konkurso paraiška (1 priedas)
Neformaliojo vaikų švietimo projektų turinio ir biudžeto pagrįstumo vertinimo forma (2 priedas)
Neformaliojo vaikų švietimo projektų veiklos ataskaita (3 priedas)


2017 metai

Konkursui buvo pateikta daugiau nei 200 projektinių paraiškų. 35 finansuojamiems projektams buvo paskirstyta 149 950 eurų.

Finansavimą gavę pareiškėjai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo informacijos gavimo privalo el. paštu irena.rimkute@lmnsc.lt patvirtinti sutikimą vykdyti Projektą už skiriamą (sumažintą) finansavimą ir pagal skirtą sumą pateikti patikslintą Projekto veiklų planą ir Projekto įgyvendinimo sąmatą.

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurso rezultatai

NVŠ projektų finansavimo konkursui pateiktų paraiškų sąrašas ir administracinio vertinimo rezultatai

Siekdama kryptingesnio neformaliojo mokinių švietimo, Švietimo ir mokslo ministerija šiemet pirmą kartą į vieną konkursą sujungia anksčiau buvusius atskirus veiklų finansavimo konkursus: neformaliojo vaikų švietimo, vaikų ir jaunimo socializacijos. 

Laukiami projektai, kurie populiarintų fizinį vaikų aktyvumą, stiprintų jų sveikatą, ugdytų kūrybiškumą ir pilietiškumą, skatintų mokinius savanoriauti, įsitraukti į vietos bendruomenių veiklą, tyrinėti, lavintų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse. 

Teikti paraiškas ir gauti finansavimą savo projektams gali neformaliojo vaikų švietimo ar kitos įstaigos, asociacijos – visi, kas turi teisę užsiimti neformaliojo vaikų švietimo veikla. Konkursui teikiamo projekto tema turi atitikti vieną prioritetą, pasirinktą iš Vyriausybės programos: vaikų sveikata ir fizinis aktyvumas, kultūrinis ugdymas, pilietiškumo skatinimas, STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų bei eksperimentinė veikla). 

Popamokiniai mokinių užsiėmimai naujais mokslo metais turėtų baigtis iki gruodžio 10 d. Vieno projekto trukmė – ne trumpesnė negu 3 mėnesiai. Mokiniams siūlomi užsiėmimai turėtų būti kūrybiški ir jiems patrauklūs, tai negali būti vien teorinio pobūdžio seminarai, sporto ar kultūriniai renginiai. 

Norintieji dalyvauti konkurse paraiškas iki liepos 24 dienos 12.00 val. turi siųsti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui (Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius) ir elektronines dokumentų versijas el. paštu konkursas@lmnsc.lt su nuoroda „Konkursui“.

Numatomas konkurso biudžetas – 150 tūkst. eurų. Didžiausia vienam projektui skiriama pinigų suma – iki 15 tūkst. eurų. 

Švietimo ir mokslo ministerija neformaliojo vaikų švietimo projektus po ilgesnės pertraukos vėl ėmė finansuoti 2014 m. Beveik visose savivaldybėse vyko kelios dešimtys ministerijos finansuojamų įvairiausių projektų. 2015 m. ministerija asociacijų, kitų organizacijų parengtiems projektams paskirstė 60 tūkst. eurų, pernai – 75 tūkst. eurų, įvairioje neformaliojo vaikų švietimo veikloje dalyvavo beveik 12 tūkst. mokinių.Paraiškos forma2016 metai

Įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursą 2016 metais, įvairių organizacijų veikloms vykdyti iš LR švietimo ir mokslo ministerijos buvo skirta 75 000 eurų, kurie vertinimo komisijos sprendimu buvo paskirstyti 35 pareiškėjams (asociacijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms).               

2016 metais konkurso veiklose dalyvavo 11 730  vaikų ir jaunimo iš įvairių Lietuvos ir užsienio  bendrojo lavinimo mokyklų (pareiškėjų ataskaitų duomenys).

Veiklos skatino vaikų ir jaunimo saviraišką, ugdė savarankiškumą, kūrybiškumą ir pasitikėjimą savimi, įgytos kompetencijos suteikė jiems galimybę tobulėti, geriau pažinti save ir kitus.

Organizuoti užsiėmimai – seminarai, mokymai, plenerai, kūrybinės stovyklos – ugdė vaikų ir jaunimo asmeninius gebėjimus, socialinius įgūdžius, jie tapo atviresni, gebantys išsakyti savo nuomonę. Veiklų dalyviai mokėsi tikslingai pasirinkti ir naudoti meninės raiškos priemones, techninę ir programinę įrangą, rašyti scenarijus, kurti reportažus ir filmus (Kauno jaunimo žiniasklaidos centro projektas „Kadras“) ar organizuoti pilietines akcijas, dalyvauti netradicinėse veiklose, dalintis artimo globos patirtimi (Pakruojo r. visuomeninio kūrėjų klubo „Bitula“ projektas „Tėvynei, artimui-16“, VšĮ „Bundam“ projektas „Ugninė vasara 2016“ ir kt.).      

Jaunuoliams teko susipažinti su karinio pasirengimo ir kitomis sukarintomis struktūromis bei dalyvauti stovyklose kartu su Krašto apsaugos savanorių pajėgų instruktoriais (Lietuvos šaulių sąjungos projektas „Tau, Tėvyne 2016“). 

Ignalinos r. mokinių asociacijos inicijuoto projekto „Įkvėpk tikslą – iškvėpk rezultatą“ veiklos pakvietė vaikus į vasaros forumą, stovyklą, kurioje mokiniai gilinosi į žurnalistikos, grafinio dizaino, dokumentų rengimo ir jų pateikimo, įvaizdžio formavimo, laiko planavimo klausimus. 

Bendras vaikų ir jų tėvų muzikavimas, dainavimas, tradicinio kostiumo detalių gamyba – tai išskirtinės VšĮ Slavų tradicinės muzikos mokyklos projekto „Mano muzikuojanti šeima“ veiklos. 

Stovyklaudami Varnių regioniniame parke (bendraminčių klubo „Sietuva“ projektas „Išminties galia – pažinime“) mokiniai susipažino su gamtinėmis ekosistemomis, išlikimo gamtoje pagrindais. 

Praktiškai pažinti dalelę Lietuvos geologijos, istorijos ar ekologinių problemų vaikus skatino Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos, Lietuvos geologų sąjungos inicijuotų projektų veiklos. Dalyviai rinko informaciją apie vietos gamtos ir istorijos paveldo objektus, praktiškai padėjo spręsti kai kurių objektų priežiūros problemas. 

Keliaujanti gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla „Voratinklis“ (Neformaliojo švietimo asociacijos „Jaunimo akademija“ projektas) rengė trumpalaikes stovyklas viešose erdvėse. Taip buvo sudaromos sąlygos visiems norintiems prisijungti prie stovyklos veiklų: kūrybinių užsiėmimų, komandinių žaidimų, filmų peržiūrų. Projekte dalyvavo daugiau nei 200 mokinių iš 7 miestų ir miestelių.

Turistinius, krašto pažinimo, sveikatinimo žygius, stovyklas, fizinio aktyvumo, sportines varžybas organizavo Jaunimo turizmo klubas „Vilniaus žygūnas“, Klaipėdos sportinių šokių klubas „Gracija“, Kaišiadorių veiklaus jaunimo asociacija, mokinių bendrija „Viltis“ ir kitų projektų dalyviai.

Netradicinė patyriminio muziejaus „Vikingų kaimas“ projekto „Saulės mūšio kova“ organizuota veikla – gyvosios istorijos pamokos, kurių metu buvo naudojami unikalūs žaidybiniai metodai, tinkami įvairioms mokinių grupėms. Parengta ir gamtinėje aplinkoje išbandyta istorinės edukacijos „Saulės mūšio kova“ metodika.

Ženkli projekto dalyvių dalis – ribotas finansines galimybes, sveikatos problemų turintys ar rizikos grupėms priklausantys vaikai ir jaunimas. Čia minėtina bendrija PAGAVA, Šiaulių stalo futbolo klubas, visuomeninė organizacija „Vaikai – visuomenės dalis“, VšĮ Trakų švietimo centras, Asociacija Meškuičių vidurinės mokyklos sporto klubas ir kt. Veiklomis buvo stengiamasi užtikrinti tokiems vaikams lygias galimybes dalyvauti įvairių neformaliojo švietimo krypčių užsiėmimuose, padėti jiems formuoti socialinius ir praktinius gyvenimo įgūdžius, sumažinti neigiamas nuostatas,  skatinama geriau pažinti save ir atsiskleisti.

Vykdant projektines veiklas 2016 metais toliau plėtotas valstybės institucijų, NVO ir švietimo įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas ir partnerystė neformaliojo vaikų švietimo srityje, mažėjo netolygumas tarp neformaliojo vaikų švietimo krypčių, dalis veiklų buvo įgyvendinama netradicinėse  aplinkose.

2016 m. finansuoti projektai


Trečiąjį kartą skelbiamas neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursas 

Konkurso tikslas – užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo krypčių įvairovę, veiklų tęstinumą ir jų išliekamąją vertę, sudaryti sąlygas vaikams tęsti ugdymąsi ir pasibaigus mokslo metams, pasirinkus netradicines veiklas ir aplinkas. Konkursą inicijuoja Švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Paraiškas finansavimui (iki 3000 Eur) gali teikti asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla yra susijusi su švietimu.

Skiriant lėšas, prioritetai teikiami pareiškėjams, kurių projektai:
   - sudaro galimybes veiklose tiesiogiai dalyvauti didesniam mokinių skaičiui;
   - turi tęstinumą ir išliekamąją vertę;
   - veiklose dalyvauja mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
   - įtraukia mokinius iš geografiškai nuo miestų ar rajonų centrų nutolusių vietovių;
   - turintys papildomų finansavimo šaltinių;
   - numatantys vaikų vasaros stovyklų  organizavimą;
   - skatinantys pilietines, aplinkosaugines iniciatyvas.

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkurso paraiškos priimamos iki 2016 m. gegužės 11 d. adresu Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius ir el. paštu konkursas@lmnsc.lt 

Paraiškos forma

Ministro įsakymas (2014 m. kovo 20 d. Nr. V-217)

Ministro įsakymas (2015 m. balandžio 23 d. Nr. V-378)


DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI–ATSAKYMAI

1. Ar visus tris mėnesius, be pertraukos, privaloma vykdyti veiklą? 
Projekto veiklos turi būti išdėstytos 3 mėn. laikotarpyje. Projektų veiklos gali būti įvairiausios, kurios papildytų ir praplėstų projekto datas. Reikėtų numatyti ir papildomą finansavimą, kuris padėtų išlaikyti ne trumpesnį nei 3 mėnesių veiklų planą.

2. Kokie galimi partneriai? Ar partneriais gali būti privatūs asmenys, uždarosios bendrovės ir savivaldybės?
Pareiškėjas, norėdamas gauti finansavimą projektui įgyvendinti, privalo bendradarbiauti su švietimo įstaigomis (pvz., mokyklomis). Uždarosios bendrovės, privatūs asmenys ar savivaldybės nėra tinkami partneriai.

3. Kokia turėtų būti rašto ar bendradarbiavimo sutartis su partneriais?
Rašto ar bendradarbiavimo sutarties objektas turėtų būti Šalių (įstaigų) susitarimas bendradarbiauti įgyvendinant projektą. Bendradarbiavimo sutartyje / rašte turėtų atsispindėti kiekvienos šalies (įstaigos) įsipareigojimai projekte.

4. Koks dokumentas įrodo, kad asmenys, įgyvendinsiantys projekto veiklas, turi teisę dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais?
a) Diplomas, įrodantis, kad asmuo yra įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turi pedagogo kvalifikaciją;
b) Diplomas ir pažymėjimas, įrodantys, kad asmuo yra įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ar vidurinį išsilavinimą ir neturintis pedagogo kvalifikacijos, bet išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą.

5. Ar pareiškėjas gali turėti mažiau nei 5 savivaldybių partnerius? 
Pareiškėjo, turinčio mažiau nei 5 partnerius, paraiška nevertinama.

2015 metai

Švietimo ir mokslo ministerijai skyrus 60000 eurų neformaliojo vaikų švietimo projektams finansuoti, asociacijos ir viešosios įstaigos turiningai praleisti vasarą pakvietė apie tris tūkstančius šalies mokinių. Vasaros stovyklose vaikai poilsį galėjo derinti su skirtingais dalykais: savo ir kitų kultūrų pažinimu, istorija, gamtos mokslais, sportu ir menais. Daug dėmesio skirta ugdyti vaikų kūrybiškumui, pilietiškumui, fiziniam aktyvumui ir komunikabilumui, skatinti juos pažinti ir tyrinėti.  

Savo įspūdžiais apie įgyvendintas projektines veiklas dalinasi: 

Lietuvos skautija


Jau antrus metus Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuojamas ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamas Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursas leis į įvairius neformaliojo švietimo projektus įtraukti gausų būrį vaikų iš Lietuvos miestų ir regionų. Planuojama, kad asociacijos ir nevyriausybinės organizacijos kartu su 207 partneriais į daugiau nei tris mėnesius trunkančias projektines veiklas pakvies daugiau nei 11 tūkst. mokinių. 

Šiemet iš 47 konkursui pateiktų projektų finansuojami 28. Iš jų 23 turi vasaros stovyklų modulį: devynios stovyklos pritaikytos specialių ugdymo poreikių turintiems vaikams, į keturių projektų veiklas bus įtraukti vaikai iš vaikų globos namų ir socialiai remtinų šeimų. Vasaros stovyklose dalyvaus beveik 3000 vaikų.

Asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų projektuose susipina skirtingi dalykai: lietuvių kalba, istorija, geografija, biologija, fizika, kūno kultūra, menai. Daug dėmesio skiriama skatinti vaikų kūrybiškumą, pilietiškumą ir fizinį aktyvumą, siekiama, kad būtų ugdomi bendravimo įgūdžiai, atrandamas pažinimo džiaugsmas.  

VšĮ Slavų tradicinė muzikos mokykla vykdydama projektą „Mano muzikuojanti šeima“ organizuos bendrus vaikų ir suaugusiųjų  (tėvų, šeimos narių) užsiėmimus, kurių metu supažindins su įvairių tautų tradicine kultūra. Kūrybinėse dirbtuvėse, parodose, šventėse, turistinėse išvykose stovyklautojai mokysis tradicinio dainavimo, liaudies choreografijos, muzikavimo tradiciniais instrumentais, liaudies teatro, etnografijos istorijos, tradicinio kostiumo gamybos ir kt. Projekto etninės kultūros stovykloje ,,Tradicija“ didelis dėmesys skiriamas tautosakos sklaidai: bus rengiami tradicinės muzikos ir choreografijos pasirodymai, kuriami rankdarbiai, kasdienių vakaronių metu šokami liaudies šokiai, žaidžiami liaudiški žaidimai. Ekspedicinių išvykų metu vaikai mokysis užrašyti autentiškus tradicinės muzikos pavyzdžius perimtus iš folkloro pateikėjų. Lapkričio mėnesį vaikų folkloro asamblėjos metu vyks koncertas, liaudies amatų mugė ir projekto „Mano muzikuojanti šeima“ rezultatų pristatymas. Projekto veiklose dalyvaus socialiai remtinos šeimos, bendras mokinių, jų tėvų ir kitų šeimos narių skaičius sieks apie 2000.

VšĮ Trakų švietimo centras vykdydamas projektą „Vilnijos kraštas“ įtrauks Rytų Lietuvos mokyklų mokinius į kraštotyros veiklas. Labiausiai susidomėję ir aktyviausi mokiniai bus pakviesti į stovyklą. Projekte dalyvaujančios mokyklos vykdys pilietines akcijas: sutvarkys krašto istorijai svarbių žmonių kapus, sodins gėles, padės socialiai jautresnėms visuomenės grupėms – neįgaliesiems, vaikams, seneliams, taip pat dalyvaus gamtosauginėje akcijoje. Vyks edukacinės išvykos ir kraštotyriniai turistiniai žygiai: „Viduramžių karyba“, „Praeities laivu“ ir t.t. Projektą vainikuos baigiamoji konferencija, kurios metu bus apžvelgtos įgyvendintos veiklos, pateikta surinkta kraštotyrinė medžiaga. Projekte dalyvaus daugiau nei 400 mokinių, į jį bus įtraukti specialių ugdymo poreikių turintys vaikai.

Lietuvos Etninės kultūros ugdytojų sąjunga pažindins su Dzūkijos etnografiniu savitumu: vaikai atliks tiriamuosius darbus ir dalyvaus kūrybinių dirbtuvių stovykloje. Pakruojo rajono visuomeninis kūrėjų klubas „Bitula“ inicijuos pilietinę akciją „Tėvynei, artimui“.  Visuomeninė organizacija „Vaikai – visuomenės dalis“  kvies į meno festivalį, kuriame kurs vitražus mūsų šalies istorinių, kultūrinių, etnografinių paminklų ir pastatų temomis.

Lietuvos šaulių sąjungos projekto „Tau tėvyne, 2015“ rėmuose numatytos 9 stovyklos (5 poilsinės, 1 sukarinta, 2 pažintinės-sportinės ir 1 jaunųjų ugniagesių stovykla) ir vienerios tarptautinės mokinių karinės pratybos. Stovyklų metu mokiniai susipažins su Lietuvos kariuomenės, policijos, pasienio ir priešgaisrines gelbėjimo tarnybos bei Lietuvos šaulių sąjungos veiklomis, leisis į žygius, kurių metu aplankys istorines vietas, politinius kalinius, partizanus ir kitus valstybei nusipelniusius asmenis, dalyvaus „Gyvosios istorijos“ paskaitose bei gvildens pilietines ir patriotines temas. Planuojama, kad stovyklose ir pratybose dalyvaus daugiau nei 1000 mokinių.

Į kūrybinę ekspediciją „Septynios upės“ pakvies jaunųjų turistų ir keliautojų būrys „Vedlys“, o Lietuvos skautija kvies susirasti naujų draugų skautiškose stovyklose. 

Lietuvos šeimų, auginančius kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“ kvies klausos problemų turinčius vaikus į stovyklas, turistinius žygius ir pažintines ekskursijas. Mokinių bendrija „Viltis“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams organizuos plaukimo pamokas, floristikos užsiėmimus bei nuotraukų konkursą. 

Asociacija „Meno ir mokslo laboratorija“ skatins mokinius domėtis astronomija – ji organizuos jaunųjų astronomų vasaros stovyklą – sąskrydį. 

Konkurso finansuojamiems projektams šiemet skirta 60 000 eurų. Konkursu siekiama užtikrinti vaikams lygias galimybes dalyvauti neformaliajame vaikų švietime ir neformaliojo vaikų švietimo krypčių įvairovę, skatinti bendradarbiavimą tarp asociacijų ir švietimo įstaigų neformaliojo vaikų švietimo srityje.


Konkursą koordinuoja Raimantas Vaitkus, LMNŠC Neformaliojo švietimo metodikos skyriaus vedėjas, tel. nr. 8 5 23 16133, e. paštas raimantas.vaitkus@lmnsc.lt.

***********************************************************

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursui buvo pateiktos 47 paraiškos, iš jų 10 neatitiko pagrindinių administracinio vertinimo kriterijų. Turinio vertinimui pateiktos 37 paraiškos. 

Vertinimo komisijos siūlymu finansuojami 28 projektai, iš viso jų įgyvendinimui skirta 60 000 Eur. 

Konkurso rezultatai

Pareiškėjai ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 29 dienos el. paštu konkursas@lmnsc.lt patvirtina sutikimą vykdyti projektą už skiriamą finansavimą. 

***************************************************************

Skelbiamas 2015 m. Neformaliojo vaikų švietimo projektų rėmimo konkursas. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2015 m. balandžio 23 d. Nr. V-378) yra patvirtinti Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo aprašo pakeitimai.

Atkreipiame dėmesį, kad šiais metais paraiškas projektams finansuoti gali teikti ne tik asociacijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos. Išplėsti projektinės veiklos prioritetai įtraukiant vaikų vasaros stovyklų organizavimą ir pilietines iniciatyvas. Projektui įgyvendinti gali būti skiriamas dalinis finansavimas iki 3000 Eur. 

Neformaliojo vaikų švietimo projektų rėmimo konkurso paraiškas iki gegužės 11 dienos reikia pateikti Lietuvos  mokinių neformaliojo švietimo centrui -  1001 kab. 
(Žirmūnų  g. 1B, Vilnius 09101) ir el. p.  konkursas@lmnsc.lt

Daugiau informacijos apie konkursą: tel.  (8 5) 2316133, el. p. konkursas@lmnsc.lt

Ministro įsakymas (2015 m. balandžio 23 d. Nr. V-378)

 

2014 metai

Veiklas pradėjo neformaliajam vaikų švietimui skirti projektai

Gegužės mėnesį startavo neformaliojo vaikų švietimo projektų veiklos. Asociacijos su partneriais, švietimo įstaigomis iš skirtingų savivaldybių, išplėtė projektų veiklų geografiją iki 53 savivaldybių. Iš 28 finansuotų projektų 17 turi vasaros poilsio modulį, 11-oje numatytos veiklos, pritaikytos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Kokias neformaliojo švietimo veiklas šiais metais pasiūlė asociacijos jaunimo ar neformaliojo švietimo ugdytojų vardu? Nemažai asociacijų siūlomų ir planuojamų veiklų yra integralios, siejasi su kūrybiškumu, savirealizacija naudojant įvairius technologinius, šokio, teatro, dailės, muzikos įrankius. 

Kauno jaunimo žiniasklaidos centras suburs bendraminčius vizualinio meno kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose turėtų gimti prasmingas mokinių fotografijos ir medijos festivalis „Stop frame“. Elektrėnų moksleivių ir jaunimo organizacija „Idėja“ realizuos projektą „Kuriam“, kurio metu mokiniams iš skirtingų regionų bus suteikta galimybė susipažinti ir išbandyti save įvairiose meninės saviraiškos srityse.

Projektų konkurso vienas iš prioritetų – mažinti netolygumus tarp neformaliojo vaikų švietimo krypčių. Džiugu, kad prasmingos veiklos mokiniams pasiūlė Lietuvos aviamodelių sporto federacija, gyvosios istorijos klubas „Leitgiris“. Mokiniai gebės pasigaminti savo pirmuosius raketų modelius ir juos išbandys varžybose, per įvairias edukacines veiklas susipažins su senovės baltų gyvensena. Respublikinė ekonomikos mokytojų asociacija mokiniams siūlys interaktyvų ir novatorišką verslumo ir ekonomikos mokymosi metodą, o Lietuvos geologų sąjunga suvienys neabejingus geologijai ir gamtosaugai mokinius bendroms pažinimo ir tyrinėjimo veikloms. 

Dar vienas konkurso prioritetas – sudaryti galimybes neformaliojo švietimo veiklose dalyvauti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“ suburs vaikus ir jų tėvus įvairioms edukacinėms veikloms ir sudarys sąlygas vaikų sportinei ir meninei saviraiškai, pilietiškumo ugdymui bei pasiūlys dalyvauti savarankiškumo, iniciatyvos ir kūrybiškumo ugdymo vasaros  stovykloje. Pamario skautai taip pat pasiruošę priimti kurčiuosius ir neprigirdinčius vaikus į savo veiklas. Lietuvos švietimo pagalbos asociacija projekto „SEU lyderių akademija“ metu padės mokiniams pažinti save, įprasminti save neįprastoje socialinėje aplinkoje, ugdys vaikų emocinį intelektą. Neformaliojo ugdymo teikėjų asociacija siūlo projektą „ROBLAB: bendrųjų kompetencijų ugdymas panaudojant tikslinius žaidimus ir robotiką mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams“.

Dalis finansavimo atiteko ir vaikų  judrumą, sveiką gyvenseną skatinantiems projektams. Jaunųjų turistų ir keliautojų būrys „Vedlys“ ne tik žygiuos ir stovyklaus, bet ir dalyvaus gamtos pamokose, Trakų buriuotojų klubas kvies buriuoti vaikus iš tų savivaldybių, kuriose nėra sąlygų vykdyti panašios veiklos, o Masinio futbolo asociacija pasiryžusi ne vieną užkrėsti futbolo virusu.

Kas išliks po projektų? Nauji draugai, bendraminčiai, idėjos, kaip prasmingai leisti laisvalaikį, socialinės ir asmeninės patirtys ir, be abejo, žinios bei kūrybiškumo pasekmė – paveikslai, filmai, fotografijos, edukacinės programos...

Šiais metais konkursui buvo pateikti 53 asociacijų projektai, iš kurių, kaip jau minėta, finansuoti 28. Projektams skirta 200 tūkst. lt. Konkursą inicijavo ir lėšas skiria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Konkursą organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projektai finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo planui 2014-2016 m., patvirtinam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-972 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų plano 2014-2016 m. patvirtinimo“ įgyvendinti.

Ekspertų komisijos siūlymu finansuojami 28 projektai iš 53. Projektams skirta 200 tūkst. lt. Dėkojame visiems pareiškėjams už jų pastangas prisidėti prie neformaliojo vaikų ugdymo.

Konkurso rezultatai

Baigėsi paraiškų priėmimas neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursui. Iš viso gautos 76 paraiškos, iš jų 23 neatitiko pagrindinių administracinio vertinimo kriterijų. Turinio vertinimui pateiktos 53 paraiškos. Tikimės ekspertų komisijos išvadų iki 2014 m. gegužės 
5 d. Apie skiriamą finansavimą pareiškėjus informuosime netrukus po ekspertų komisijos sprendimo.

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia neformaliojo vaikų švietimo projektų rėmimo konkursą, kurio tikslas – paskatinti vaikus aktyviau dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje.

Konkursui galima teikti pačius įvairiausius projektus, kurių veiklos turi būti praktinės, skatinančios vaikus bendrauti ir bendradarbiauti, dalyvauti kūrybinėse, sportinėse, edukacinėse programose, ekskursijose, tyrinėti artimiausią aplinką, pažinti gamtos reiškinius. Šie projektai gali vykti ir vaikų vasaros poilsio metu.

Paraiškos turi būti teikiamos tik nacionaliniams projektams, sudarantiems galimybes įvairiose veiklose dalyvauti vaikams iš daugiau nei 5 savivaldybių. Jie turi tęsti ilgiau nei tris mėnesius.

Projektams numatyta skirti 200 tūkst. Lt. Vienam projektui – ne daugiau  kaip 10 tūkst. Lt.

Paraiškas finansavimui gali teikti  asociacijos, kurių  veikla susijusi su švietimu. Laukiami vaikų ir jaunimo organizacijų, švietimo bendruomenių asociacijų projektai ir pan. 

Neformaliojo vaikų švietimo projektų rėmimo konkurso paraiškas iki balandžio 14 dienos reikia pateikti Lietuvos neformaliojo mokinių švietimo centrui (Žirmūnų  g. 1B, Vilnius LT-09101) ir el. p.konkursas@lmnsc.lt
Daugiau informacijos apie konkursą:  (8 5) 2316133 ir el. p. konkursas@lmnsc.lt