Lt | En
  
 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro nuostatai
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO
NR. V-1043 „DĖL LIETUVOS JAUNIMO TURIZMO CENTRO, LIETUVOS JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO, LIETUVOS MOKINIŲ IR STUDENTŲ SPORTO CENTRO, LIETUVOS MOKINIŲ INFORMAVIMO IR TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRO REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO