Lt | En
  
     
   
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro nuostatai
  • NUOSTATAI

  •  ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS

    DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO
    NR. V-1043 „DĖL LIETUVOS JAUNIMO TURIZMO CENTRO, LIETUVOS JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO, LIETUVOS MOKINIŲ IR STUDENTŲ SPORTO CENTRO, LIETUVOS MOKINIŲ INFORMAVIMO IR TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRO REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

    2016 m. gegužės 11 d. Nr. V - 425