Lt | En
  
 
NAUJIENOS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ paskelbtos rekomendacijos ir įpareigojimai dėl neformaliojo švietimo veiklos organizavimo. Sprendimas įsigalioja 2020 m. gegužės 18 d.

Sprendimas dėl NVŠ organizavimo būtinų sąlygų 

Lietuvoje paskelbto karantino metu Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis toliau bus skiriamas nuotoliniu būdu vykdomoms programoms. 

Nuotolinių NVŠ programų ataskaitose NVŠ teikėjams rekomenduojame pateikti informaciją ir atsakyti į šiuos klausimus:
 • Kaip vykdėte NVŠ programą nuotoliniu būdu?
 • Kokias skaitmenines bendravimo priemones naudojote?
 • Kaip dažnai bendravote su mokiniais?
 • Kaip aktyviai mokiniai dalyvavo užsiėmimuose?
 • Kokias skyrėte užduotis (nurodykite temas) ir kokia forma jas teikėte?
 • Kokia buvo nuotolinės NVŠ programos vykdymo eiga?
 • Kaip mokiniams sekėsi įvykdyti pateiktas užduotis, kokie rezultatai?
 • Jei turite nuotolinės NVŠ programos vykdymo įrodymų, pateikite.

Tėvų sutikimų surinkimo ir sukėlimo į www.emokykla.lt portalą laikotarpis pratęsiamas iki gegužės 15 d. 

Atkreipiame dėmesį į d
ažniausiai sutikimuose pasitaikančias klaidas:

 • Pateikiamas paprastas Word dokumentas, negalima identifikuoti kaip sutikimas / patvirtinimas duotas / gautas;
 • Pateikiama paprasta lentelė be laiko žymos, negalima identifikuoti kaip sutikimai / patvirtinimai duoti / gauti;
 • Nesimato teiginio arba neaišku, su kuo sutinka ir ką patvirtina tėvai;
 • Sutikime nėra nei vieno iš tėvų kontakto;
 • Nėra įrašytų mokinių ar tėvų vardų ir pavardžių;
 • Netvarkingi / neįskaitomi sutikimai;
 • Sutikimas pateiktas ne lietuvių kalba.

Nuotolinių neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo reikalavimai pateikiami Centro rašte “Dėl projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklų vykdymo nuotoliniu būdu”

 1. Rekomendacinė tėvų sutikimo forma (Priedas Nr. 1)
 2. Neformaliojo vaikų švietimo programos vykdymo nuotoliniu būdu ataskaita (Priedas Nr. 2)
Viena iš formalių sąlygų yra tėvų sutikimas dėl vaiko dalyvavimo veiklose. Sutikimai gali būti duoti įvairiomis formomis.

Galimi tėvų sutikimo(-ų) rinkimo būdai ir rekomendacijos: Kviečiame susipažinti su vykdytos apklausos rezultatais, kuriuose galima rasti dažniausiai naudojamas nuotolines bendravimo platformas, nuotolinių NVŠ programų vedimo būdus ir kt.
Kviečiame NVŠ teikėjus padėti vieni kitiems dalinantis savo patirtimi, patarimais ar idėjomis, kaip organizuoti nuotolines programas:

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų nuotolinių programų vykdymo patirtys
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ragina nestabdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklų >>


Lėšų suma ir skyrimo tvarka neformaliojo vaikų švietimo krepšeliui finansuoti 2020 m. nesikeičia
TEISĖS AKTAI IR REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos dokumentai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Teisės aktas paskelbtas Teisės aktų registre
Išaiškinimas dėl veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas


REKOMENDACIJOS IR NAUDINGI DOKUMENTAI
Rekomendacijos

Naudingi dokumentai