Lt | En
  
 

TEISĖS AKTAI IR REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos dokumentai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Teisės aktas paskelbtas Teisės aktų registre
Išaiškinimas dėl veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas


REKOMENDACIJOS IR NAUDINGI DOKUMENTAI
Rekomendacijos

Naudingi dokumentai