Lt | En
  
 

Valstybės materialiojo turto nuoma

Patalpų nuoma užkandžių aparatui pastatyti

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (kodas 302848387) skelbia 1 kv.m. ploto patalpų, Žirmūnų g. 1B, Vilniuje, viešą nuomos konkursą užkandžių aparatui pastatyti.

Turto nuomos trukmė – 5 metai. Pradinis nuompinigių dydis: 23,17 Eur be PVM (28,04 Eur su PVM) už 1 kv.m/mėn. 
Konkurso laimėtojas (didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis) turi užtikrinti, kad produktų asortimentas atitiktų LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą NR. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nuomos ir elektros energijos mokesčiai mokami per 15 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos (uždelsus atsiskaityti skaičiuojami 0,05 proc. delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną).

Paraiškos dalyvauti konkurse teikiamos iki 2019 m. kovo 15 d. 10 val. adresu Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius (407 kab.). Konkurso dokumentus dalyviai turi pateikti užklijuotame voke ir vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu  Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“. 

Papildoma informacija teikiama ir patalpų  apžiūros laikas derinamas tel. (8-5) 276 0800 arba Žirmūnų g. 1B, Vilnius, 407 kab. 

Turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2019 m. kovo 15 d. 10 val. Žirmūnų g. 1B, Vilnius (407 kab.). 

Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (su PVM), turi būti pervestas į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT02 7044 0600 0102 9911, AB SEB bankas, banko kodas 70440.