Lt | En
  
 

2017 metai 


Piešinių konkursas, skirtas Reformacijos metams

Konkurso tikslas – skatinti mokinių norą pažinti Reformaciją kaip aktyvų visuomeninį, religinį, kultūrinį judėjimą Lietuvoje ir pasaulyje. Konkursas yra meninio ugdymo projekto „Mus moko patirtis ir praeitis“ dalis. 

Organizatoriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC), Dailės mokytojų asociacija (toliau DMA). 

Parodos dalyviai pateikia savitas menines Reformacijos judėjimui įprasminti skirtas versijas ir interpretacijas. Eksponuojami darbai atskleidžia, kaip mokiniai suvokia tolerancijos, demokratijos ir švietimo idėjas, siejamas su Reformacijos judėjimu mūsų šalyje.

Šaltinių gausi Reformacijos judėjimą pristatanti medžiaga, iš vienos pusės, suteikė inspiracijų meninėms interpretacijoms, tačiau šaltinių studijavimas reikalauja ilgesnio ir gilesnio atsidavimo, o tai nebuvo šio konkurso tikslas. 

Sudėtinga ikonografinė ir istorinė ir ne visada lengvai prieinama ir įsisavinama medžiaga turėjo įtakos mokinių meniniams sprendimams. Darbuose ypač gausu ryškiausias Reformacijos asmenybes: Abraomą Kulvietį, Martyną Mažvydą, Mikalojų Radvilą Juodąjį, Kristijoną Donelaitį, vaizduojančių portretų su to laikotarpio kultūrai būdingais atributais ir emblematika.

Darbuose tarp didžiųjų Reformacijos asmenybių garbingą vietą užima lietuvių klasikas Donelaitis, tačiau neliko užmirštas nei Kulvietis, nei Radvila Juodasis. Vyriausios amžiaus grupės mokinių darbai pasižymi apgalvota kompozicija, santūriais spalviniais sprendimais. Paveiksluose portretuojamasis dažnai vaizduojamas šiek tiek plakatiškai, jo asmenybei pabrėžti panaudojami simboliai, tekstai, raidės. Portreto žanras neliko nepastebėtas ir jaunesnės amžiaus grupės kūrėjų, kurių darbų daugiausia pristatoma šioje parodoje. Jaunesniųjų menininkų grupė, natūralu, asmenybių portretus traktuoja laisviau ir dekoratyviau, akivaizdesnis sąryšis su mokytojo pasiūlyta naudoti medžiaga. Nors negausiai, tačiau parodoje išvysite ir visai laisvų temos interpretacijų. Jų autoriai Reformacijos užuomazgas atranda to meto kultūriniame kontekste, pavyzdžiui, atvaizduojant Karaliaučiaus universitetą arba simboliniame Reformacijos judėjimo vaizdavime, įsikūnijusiame virš miesto sklendžiančiame paukštyje, vienas kitas autorius temai atskleisti pasirinko ir platesnį kontekstą, pavyzdžiui, vaizduodamas Reformacijos tezes prie sienos prikalantį Martyną Liuterį. 

Kurdami jaunieji kūrėjai sėkmingai išnaudojo įvairias išraiškos priemones – nuo grafinių iki tapybiškai, net monumentaliai dailei būdingų sprendimų. Kurdami paveikslus jaunieji menininkai komponavo ir tekstus, ir tam laikotarpiui būdingą simboliką. 

Šis konkursas parodė, kad ir į sudėtingą istorinę temą galima pažvelgti labai kūrybiškai, jis ne tik ugdė mokinių estetinį išprusimą, vertybines nuostatas, kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, bet privertė daugiau pasidomėti ikonografine medžiaga, pažvelgti į ją iš interpertacinio taško.

Saulė Mažeikaitė-Teiberė, Dailininkų sąjungos leidyklos direktorė, menotyrininkė

Konkurso darbai
Konkurso protokolas
Nuostatai
Susijusios naujienos

Konkurso koordinatorė Audronė Urbelionienė,
Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė 

Te. (8  5) 276  6748, mob. 8 656 38112, el. paštas audrone.urbelioniene@lmnsc.lt